Alamat Ng Gubat

8154 WordsJun 10, 201333 Pages
------------------------------------------------- Main characters Tong Tong is a small crab who is like a banana blossom =)) (heart of a banana )in the forest to cure his sickly father. He is the son of the king of the sea, along with his siblings who are not assigned to the quest. He is engaged to a fish named Dalagang bukid. Tong is pinkish red and is the youngest in the pack of their crab family. Tong also has a brother called Katang who planned to take revenge on him at the middle of the story. Pagong Pagong is a tortoise who is helping Tong in his adventure. He amazes Tong with his collection of turtle eggs. Pagong is an enormous tortoise that is very slow. He is also confused with his sayings and is said to be wisely stupid.…show more content…
Wala nang nagawa si Tong kundi iabot ang mga huling perlas. "Maaari n'yo na bang sabihin kung saan matatagpuan ang pakay bo?" tanong n'ya. Sumagot si Buwaya, "Tama ang pinagtanungan mo dahil ako nga ang hari dito, kaya—" "Hari???" nagtatakang tanong ni Tong, pero hindi na nakasabat nang magsalita ulit si Buwaya. "Halika, ibubulong ko sa'yo," ani Buwaya. Lumapit si Tong, pero mas pinalapit pa s'ya ng kausap. "Halika sabi, para maibulong ko sa'yo!" Lalo pang lumapit si Tong, pero laking gulat n'ya nang biglang buksan ni Buwaya ang malaking bunganga nito upang kainin s'ya. Kumaripas ng takbo si Tong at di na ulit lumingon sa ilog. "Siyeht!" sigaw ni Bibe. "Yu asshol!" "Pasensya na po, hinahabol kasi ako ni Buwaya para kainin!" ninenerbyos na tugon ni Tong. "Wala akong nakikitang Buwaya dito, pero naputikang buntot ng magandang Bibe dahil sa kagagawan ng bobong talangka, meron!" Hindi namalayan ni Tong na malayo na nga ang kanyang natakbo at ligtas na s'ya. "Pasensya na po ulit." "Ano pa ba magagawa ko?" sambit ni Bibe. "Da world is ful of ijots!" "Don wori priti litel Bibe, dyas kis mi en ebriting wilbi orayt!" epal ni Palaka. "Ano daw?" tanong ni Tong. "Hay nako, wag mong patulan yan," sagot ni Bibe. "Mas baliw 'yan sa'yo!" "Bibe aym a want yu, Bibe aym a nid yu..." "Syatap!" sigaw ni Bibe bay Palaka, sabay tingin kay Tong.

More about Alamat Ng Gubat

Open Document