Ang Pag-Aaral Sa Mga Makabagong Henerasyon Ng Tula: Isang Pagsusuri

2693 Words Jul 19th, 2010 11 Pages
KABANATA I

ANG SULIRANIN AT ANG SANDIGAN NITO
PANIMULA:

Ang salitang "Panitikan" ay galing sa salitang "titik" o "letra", samakatwid, upang maging bahagi ng panitikan sa tunay na kahulugan ng salita, kailangan ito ay nakasulat. Ang alinmang bansa o bayang matatawag ay may sariling panitikan. Sa pamamagitan ng panitikan, ang kasaysayan at pinagdaanan ng isang bansa'y nababatid. Subalit kami'y naniniwala na ang panitikan ay kabuuan ng mga karanasan ng isang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag sa mga piling salita, sa isang maganda at makasining na paraan, nakasulat man o hindi. Nakagawian nang suriin ang pag-unlad ng panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga
…show more content…
Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, mamumulat tayong mga mambabasa sa katotohanan ng buhay. Intensyon rin nito na makapagturo at hindi makapagpalibang lamang.
PAGLALAHAD NG SULIRANIN: Ang mga manunulat ng tesis na ito ay naglayong tuklasin at suriin ang tunay na nais ipabatid ng mga makabagong henerasyon ng tula. Ito ay upang magkaroon ng kasagutan ang mga sumusunod na suliranin:
1. Anu – ano ang mga aspeto na matatagpuan sa mga tulang sinuri?
1.1 aspeto sa damdamin
1.2 aspeto sa kaisipan
1.3 aspeto sa katotohanan
Ang mga tula ay :
a. Tinig ng Teenager
b. Makabagong Kabataan
c. Takas sa Genesis
2. Anu – ano ang implikasyon ng mga tulang sinuri sa kasalukuyang panahon?
3. Anu – ano ang kahalagahang pangmoral at pangsosyal na nakapaloob sa tulang sinuri?
4. Anu – ano ang naging epekto sa mga mag-aaral ng Filipino ang mga tulang pinag-aralan?

GAWAIN PAMAMARAAN KINALABASAN

Paradima ng Pag-aaral
Sa input makikita ang mga pinag-aralan ng mga mananaliksik. Ang mga ito ay : Aspeto na matatagpuan sa mga piling tula: aspeto sa damdamin, aspeto sa kaisipan at aspeto sa katotohanan, mga pagsusuri na ibinatay ayon sa: implikasyon sa kasalukuyang panahon, kahalagahang
Open Document