Apple Essay

2244 Words9 Pages
Inhoudopgave 1. Interne analyse Blz. 4 * Missie * Visie * Kernwaarden * Apple en Milieu * Relatie & Beleid * Actualiteit Apple 2. Externe analyse Meso – omgeving Blz. 7 * Stakeholders / omgeving analyse * Concurrenten Apple 3. Externe analyse Macro – omgeving Blz. * DESTEP 4. Schematische weergaven van Apple & omgeving Blz. 1. Interne analyse Blz. 4 Visie Het bedrijf staat ervoor om voor de beste computer en muziek ervaringen de markt op te brengen voor verschillende doelgroepen zoals studenten, docenten, creatieve professionals, bedrijven, overheden en consumenten puur en alleen door het feit door continu innovatief te zijn. Apple is uniek in zijn soort in…show more content…
En vertellen dit door het feit dat energieverbruik op 3 manieren kan worden verminderd. 1.) Door efficiëntere voedingseenheden te gebruiken, 2.) Door onderdelen te gebruiken die minder stroom nodig hebben 3.) Door software voor energiebeheer te gebruiken. Apple richt zich als organisatie bij zijn doelstellingen vooral op het milieu. Alle apple producten zijn zeer milieuvriendelijk. De producten van Apple voldoen aan de Europese richtlijnen . Deze richtlijnen controleren erop of er geen foute stoffen in de producten van Apple zitten. Naast dat Apple zich op het milieu richt is het voor Apple erg belangrijk dat de producten die ze produceren ook energiezuinig zijn zonder dat de batterij minder lang mee kan. Daarom doet Apple continu onderzoek naar nieuwe mogelijkheden waarmee ze de bestaande Apple producten energiezuiniger kunnen maken. Hieronder nog belangrijke feiten over Apple en hun milieuaanpak: * 97% van de Co2 uitstoot van Apple komt voort uit de fabricage en het transporteren en recyclen van hun producten. * De overige 3 procent komt voort uit de uitstoot van de gebouwen * Apple probeert dus veel minder uitstoot te creëren bij de producten i.p.v. de uitstoot te beperken op de gebouwen. Wat veel andere

More about Apple Essay

Get Access