Cabaran Filem Indie Di Malaysia

4083 Words17 Pages
1.0 Pendahuluan Filem ‘Indie’ adalah filem bebas yang dihasilkan oleh pengarah bebas yang menekan aspek seni dan aspek kehidupan sekeliling. Di sini filem ‘Indie’ di Malaysia juga terdapat nilai keseniannya yang tersendiri sama seperti filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin filem yang lain. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh pembikin-pembikin filem ‘Indie’ di Malaysia dalam mengharungi kemelut industri filem tempatan. Cabarannya di sini adalah seperti masalah ego pembikin filem ‘Indie’ itu sendiri, tentang menghadapi konflik dengan kerajaan dan permasalahan dengan masyarakat. ‘Indie’ atau dalam perkataan penuhnya ‘Independent’ dan semua sudah sedia maklum bahawa ‘Independent’ bermaksud bebas atau berdiri sendiri menurut…show more content…
Masyarakat yang terdiri dari orang-orang kebanyakan tidak mengerti apa orang-orang filem ingin sampaikan untuk mereka dan kepada siapa filem ingin dituju dan ditonton? Filem komersial yang sepatutnya memenuhi citarasa penonton menjadi sebuah filem yang menghampakan penonton . Mana tidaknya, sememangnya filem boleh mengaut keuntungan hasil daripada kutipan penonton tetapi nasib penonton ini dianiayai oleh helah-helah dan janji-janji istimewa orang-orang filem untuk mengatakan filem ini bagus tetapi sebaliknya semua orang sudah tahu dan ini seakan menguntungkan industri tetapi tergadainya maruah dan kehormatan kerana tiada kredibilti filem yang berkualiti. Hal inilah yang membuatkan industri filem negara tidak berkembang pesat. 2.0 Objektif Kajian Objektis kertas kajian ini adalah untuk mengkaji cabaran-cabaran filem ‘Indie’ tempatan untuk mendapat tempat di negara sendiri dan ianya boleh dipasarkan serta boleh diterima oleh masyarakat di Malaysia. Selain itu, mengkaji apa perbezaan antara filem komersil dan filem ‘Indie’ tempatan yang dikelompokkan oleh sesetengah pihak. 3.0 Masalah Kajian Apa yang kita dapat lihat di Malaysia, kewujudan produk filem ‘Indie’ atau filem ‘Independent’ semakin banyak dihasilkan dari masa ke semasa

    More about Cabaran Filem Indie Di Malaysia

      Get Access