Caregiver (Sharon Cuneta)

2378 Words Sep 22nd, 2008 10 Pages
I. PAMAGAT

CAREGIVER

II. MAY-AKDA /PAGPAPAKILALA SA MAY-AKDA

Jose “Chito” S. Rońo Jr.- Batikang director ng pelikulang Pilipino, siya ay unang nag-aral ng pagpepelikula sa UP Film Center at kabilang sa mga kaunaunahang estudyante nagpatala sa Cinematic Arts ng paaralan. Siya ay nagtapos din ng Major in broadcasting, kaalinsabay ng pagaaral niya sa New York school for social research, kanya ring pinagaralan ang paggawa ng mga dialogo (scriptwriting) sa Grey Film Atelier sa Upstate New York at sinematograpiya sa Centro Statale di Cinematografia e Film sa Roma.

Mga Pelikulang Inakda:

Private Show (1985)
Olongapo - The Great American Dream (1987)
Itanong Mo Sa Buwan (Ask the Moon, 1988)
Baleleng (1989)
Kasalanan Bang Sambahin Ka (1990)
…show more content…
Nagtrabaho na siya bilang tagapag-alaga ng isang matandang malilimutin na, na parang bata kung magsalita at mag-isip. Di nagtagal, namatay ang matanda. Nagkaroon ng panibagong aalagain si Sarah sa katauhan ni Mr. Morgan; isang matandang lalaking napakasungit sa umpisa ngunit napalambot ni Sarah ang pusong matigas at nalulumbay.. Naging malapit sila sa isa’t isa ng matandang lalaki. Ngunit namatay din ito. Nalaman ni Sarah na hindi Nursing ang hanapbuhay ng kanyang asawa dito sa London kundi isa palang Health Care assistant. Masyadong mataas ang tingin ni Teddy sa kanyang sarili at wala siyang pakialam sa ibang tao lagi niyang minamata ang mababang tinging ngunit marangal na trabaho. Kahit sa kanyang asawa ay pambabalewala lamang ang ginagawa niya. Pakiramdam ni Teddy ay wala sa London ang buhay niya. Wala na siyang trabaho at niyayaya na niyang bumalik sa Pilipinas na lamang si Sarah dahil sa kanyang kabiguan sa trabaho at kapalaran sa London. Sa huling bahagi ng istorya, Sa halip na sumama si Sarah, nagpatuloy siyang makipagsapalaran sa London kahit siya ay nagiisa na lamang ngunit at sa huli ay nakapiling din ni Sarah ang anak na si Paulo sa London dahil sa kanyang sikap at pagtiyatiyaga.

V. PAGSUSURI SA KAYARIAN

A. PAGSUSURI SA PAMAGAT

a. Angkop ba ang pamagat sa banghay ng pelikula?

Opo, Dahil ipinakita naman sa pelikula ang Gawain ng isang caregiver, lalo na ang mga caregiver na nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang kumita
Open Document