Chameleon Essay

1142 Words5 Pages
analysis of Chameleon by Ranbir Sahota Disposition: 1. Introduction Vi lægger ud med at præsentere temaet kærlighed og ægteskab – også forskellige religioner imellem – og relaterer det til Rita i Chameleon – reference til novellens titel – muligvis starte med beskrivelse af kamæleoners egenskaber 2. The main part * Præsentation af situationen samt personkarakteristikker Fortælleren - her fortæller vi om Rita og hendes baggrund, og de øvrige personer (med særligt fokus på Ritas forhold til de forskellige) * Miljø: Herunder forklarer vi hendes og hendes forældres forhold til den engelske kultur – miljøet i novellen. 3. Conclusion * Tema og budskab Ritas dilemma – gamle traditioner eller integration…show more content…
Rita Patel, the Indian, looked back at me. Pretending. Lying.” (l. 9 s. 95) It comes as such a shock to her, because all her life she has been welcomed into her white friends’ families’ homes and she has always been adapting the western ways and strives to do so, even though her parents were trying to raise her in a traditional Indian home with their traditions and Indian norms. Rita was not as involved in her parents’ traditions, as they wanted her to be. “My mother was always disappointed by my lack of enthusiasm for household skills”. (l. 15. s. 95) She was not living after the Indian norms, where the women are to take care of the household, and marry whoever their parents tell them to marry. In her eyes her parents had “come here and wanted it to be just like India.” (l. 37 s. 97) She feels that her parents “were living in a time warp and wanted to keep me there with them” because even in India “things has moved on” (l. 1 s. 98). Rita had a troubled relationship with her mother, due to her integration in the English culture, where her parents wanted to live a more separated life there. In Rita’s childhood her mother even let her brother Raju have his way, because “he was her favorite”. The understanding between mother and daughter were arguably barely existing and Rita’ mother did not hesitate to slap her hand across Rita’s face which, even
Open Document