Dansk - Tiggersken Fra Locarno

1166 Words5 Pages
Tiggersken fra Locarno Legenderne eller fortællingerne om spøgelser går langt tilbage, og kan dateres tilbage til Jesus’ genopstandelse, måske endda længerer tilbage. Siden da har der gået mange historier om spøgelser, som fx den hvide dame eller Yûrei. Gennem tiden er flere mennesker flygtet fra deres hjem, da de er sikre på at de har hørt et spøgelse eller set et og fænomenet har ført til stor diskussion om, hvorvidt at de findes. Eksistensen af spøgelser er dog aldrig blevet bevist, men heller ikke modbevist, så spørgsmålet findes stadig. Spøgelser har også gennem tiden ført til mange historier og Heinrich von Kleist’s novelle ”Tiggersken fra Locarno” danner også ramme om en spøgelses begivenhed. Teksten ”Tiggersken fra Locarno” blev…show more content…
Teksten når nu point of no return (PONR), hvor den første mulige køber af slotte kommer, men i løbet af natten kommer det første møde med spøgelset, hvilket får køberen til at stikke halen mellem benene og han køber ikke slottet. Dette fører læseren til tekstens konfliktoptrapning, her kommer vi til de mange nætter, hvor andre købere også bliver skræmt væk af spøgelset, historien om spøgelset spreder sig til resten af hoffet på slottet og til sidst vælger marchesen og marquisen at de selv vil høre fænomenet og sætte en stopper for det. Teksten når herefter til sit klimaks, natten hvorpå at marchensen og marquisen vil konfrontere spøgelset, det går dog ikke som planlagt, for da de hører spøgelset styrter marquisen ud af værelset. Marchesen bliver tilbage og svinger med sit sværd, da han ikke kan se spøgelset. Til sidst kan marchesen dog ikke udholde rædslen mere og han vælger at sætte ild til hele slottet. Klimakset fører læseren til udtoningen/slutningen, hvor læseren finder ud af at marchesen dør i branden og hans knogler bliver samlet, hvor den tiggerske døde. Novellen passer også godt ind i en treleddet harmoni-kaos-ny harmoni model. Den første fase, finder vi i starten af teksten, hvor der er harmoni på slottet og alt er godt uden spøgerier. Anden fase kommer til udtryk i den midterste del af teksten, hvor kaos opstår på slottet i form af et spøgelse, som skræmmer mulige kunder væk. Sidste fase, den nye harmoni, kommer efter marchesens død, hvor

    More about Dansk - Tiggersken Fra Locarno

      Open Document