Delprøve 1

1607 Words7 Pages
Delprøve 1 Delprøve 1a Nedenstående tekst er et uddrag af novellen “The Whipping Boy”. Beskriv for hvert af de understregede ord (1-10), hvilket andet ord eller led ordet beskriver, og afgør, hvilken ordklasse det understregede ord tilhører. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk. They both found the boy from the Union’s story credible (1), and he had held a Proclamation that appeared official (2) enough. He read it to the three of them in Tommy’s shack, swiping the mucus from his upper lip with his sleeve in an authoritative (3) flourish before he began. They had listened attentively (4) to all the big words from this small boy. Tommy started to cry with euphoria, rocking in his chair like a child. […] She…show more content…
beskriver ”flourish” (substantiv) 4 attentively Ordklasse: Mådesadverbium Forklaring: “Attentively” beskriver den måde de lyttede til drengen, altså beskriver det verbet. ()”listen” 5 incredulously Ordklasse: Mådesadverbium Forklaring: “Incredulously” beskriver den måde hun stirrede på ham og fortæller igen noget om verbet. () ”stared” 6 demurely Ordklasse: Mådesadverbium Forklaring: Ordet “Demurely beskriver noget om måden hvorpå hun nikkede og fortæller noget om verbet.  7 furtive Ordklasse: Adjektiv  Forklaring: Ordet “Furtive” beskriver Mikeys blikke, det er altså en beskrivelse af subjektivet.  8 sensual Ordklasse: Adjektiv  Forklaring: “Sensual “ beskriver Mikeys blik, det er altså en beskrivelse af subjektivet.  9 several Ordklasse: Forklaring: 10 nearly Ordklasse: Småadverbium Forklaring:”Nearly” er et småadverbium og er i dette tilfælde placeret efter det først hjælpeverbum. ( - men had beskriver det så?) Delprøve 1b Nedenstående sætninger er uddrag fra novellen “The Whipping Boy”. Besvar begge opgaver. 1. Oversæt følgende sætninger til dansk. 1. Both faces gaped in surprise, their eyes flickering and their mouths opened, expressions frozen in shock. 2. In destroying the beasts as they slept, the slaves treated the dogs better in death than the dogs had treated the slaves in life. 3. She continued cooking for Old Mrs. Gage, who deteriorated in her bedchamber day after day. 4. Tommy and Mikey had stopped
Open Document