Det Gav En 4.

1252 Words6 Pages
Opgave 1 |Besvarelse 1 | | |1. | | |Rettelse: |As a young man Elliot Haworth did some research into the art of ear stretching. | |Forklaring: |”the” foran art. | |2. |…show more content…
| |Forklaring: |A site, skal stå før on the internet. | |6. | | |Rettelse: |Patras is one of Greece’s largest cities. | |Forklaring: |Når der bliver snakket om flere by’er og det er en Y regl, bruger man ”ies” som ende | |7. | | |Rettelse: |Author Tessa Green, who is also painter and solicitor, has written the short story “Departure Time”. | |Forklaring: | | |8. | | |Rettelse: |The main character

    More about Det Gav En 4.

      Get Access