Det Smukke Ved Danmark

1860 Words8 Pages
Det smukke ved Danmark er… Essayuddrag Det vigtigste ved essayuddraget er, efter min mening, hendes observation omkring emnet. At hun spørger for sig i byen og kommer frem til, at man elsker Danmark for at være Danmark. Det er en yderst utraditionel måde at gribe emnet an på og jeg synes, det er interessant at hun ser opgaven på denne måde. At hun går ind under huden på opgaven, finder en dybere meningen i emnet, i stedet for at beskrive, hvordan børn glider på de glatte veje i januar (ikke at der er noget smukt ved det, som sådan, men nogle folk har skam så absurde tanker, at de finder det elskværdigt), hvordan blomsterne titter frem i juni, hvordan træerne blafrer let i vinden i august og hvordan bladende baner sig vej hen ad den…show more content…
Det smukke ved Danmark er… Vores åbenhed og accept Noget jeg virkelig også respekterer og beundrer er måden, hvorpå det danske folk klæder sig. Folk går i lige hvad de har lyst til og der bliver, for det meste, hverken spyttet eller råbt efter dem, hvilket jeg synes er et stort fremskridt i forhold til et par år siden. Der er plads til alle, synes folk at tænke, hvilket er en smuk tanke. Folk har indset, at det ikke hjælper, hvis de hader en bestemt stilart, at det ikke ændrer spor, hvis de udtrykker en negativ indstilling til andre folks valg af påklædning. For det er folks eget valg, om de vil rende rundt med en nederdel, der viser mere end den skjuler, en lang læderjakke, som er både tung og varm eller måske deres pyjamas – og det ser det danske folk endelig ud til, at have forstået. At hvis de bare passer på sig selv og deres nærmeste, så skal alt nok gå. Selvom der også, på andre områder, er sket store forandringer de seneste par år. Folk har indset vigtigheden af deres tilstedeværelse og tør, som før nævnt, udtrykke deres holdninger og meninger, uden frygt for at blive skudt ned, stenet eller pludselig komme til, at være en del af andre voldsorgier. Mange har indset deres værd som menneske, har fået fornyet selvtillid og tør virkelig ytre deres meninger, hvilket jeg synes er en helt fantastisk ting. Men en af de ting, som har gjort at det overhovedet er muligt for folk, at føle sig så godt tilpas med deres standpunkter er åbenheden omkring det. For

More about Det Smukke Ved Danmark

Get Access