Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

2815 Words Sep 14th, 2007 12 Pages
Die invloed wat die ontwikkelinge in elektroniese kommunikasie op ons moderne wêreld vandag het bestaan onbetwyfeld. Die feit dat dit beide positiewe en negatiewe invloede op die wêreld gaan hê is ook defnitief. Ontwikkelende tegnologie en veral die ontwikkeling van elektroniese kommunikasie het met die laaste eeu dramaties vinnig toegeneem en dus ook die omgewings waarin dit plaasvind geweldig bevorder, maar in sommige gevalle ook tot sosiale verval gelei. Tele-kommunikasie vind plaas tussen partye op n afstand van mekaar. Moderne tele-kommunikasie sisteme maak dit moontlik om telefoon, faks, data, radio of televisie seine te stuur. Groot volumes informasie kan oor lang afstande gestuur word. Om te kyk na die verskeie aspekte van die …show more content…
Groot hoeveelhede informasie kan ook, deur gebruik te maak van die internet, heen en weer gestuur word. Op die webtuiste www.is.co.za,in die artikel IS ADSL VoIS word gesê dat geld gespaar word deurdat jou telefoonrekening verminder word deur gebruik te maak van n ADSL lyn. Dit sluit ook die VoiP (Voice over internet protocol) tegnologie in. Dit laat jou toe om voice service en billing van n sentrale punt te beheer. Die artikel IS Africa connectivity dui daarop dat Afrika ondernemings kan meeding en wen in die kompeterende globale ekonomie. IS draadlose tegnologie, mobiele kommunikasies en satteliet tegnologie word saamgesit om gebruik te maak van betroubare infrastruktuur en n maklik beskikbare bandwidth enterprise. Dit sê ook dat dit die effektiewe gebruik van tegnologie koste sny en produktiwiteit bevorder in ekstreem kompeterende gesondheidsdienste. Dis hoe die mark in Afrika bestuur word. Security Solutions sê dat die gemak en spoed van toegang tot inligting op die internet sekuriteits bedreigings aan netwerke en individuele veroorsaak. Risikos dat waardevolle inligting wegraak, gesteel word, korrup is of misbruik word sal altyd daar wees. n Ander nuwe vorm van internet konneksie is die mobiele en draadlose internet konneksie. Dit is baie belangrik in die ontwikkeling van moderne massakommunikasie. Die ontwikkeling van die internet het dus die mensdom baie beïnvloed deurdat mense en maatskappy op

More about Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld

Open Document