Emek Piyasası

3954 Words Nov 10th, 2009 16 Pages
T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İktisat Anabilim Dalı
İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı

MİKRO İKTİSADİ ANALİZ-II DERSİ ÖDEVİ
EMEK PİYASASI VE ÜCRET

Hazırlayan: SEÇKİN YILDIRIM
2811010209

ÖĞRETİM ÜYESİ
YRD. DOÇ. DR. COŞKUN ÇILBANT

MANİSA, 2009

EMEK PİYASASI VE ÜCRET

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. MAL VE FAKTÖR PİYASALARINDA TAM REKABET KOŞULLARINDA EMEK PİYASASI VE ÜCRET 2.1. Tam Rekabet Piyasalarında Emek Talebi 2.1.1. Firma Emek Talebi 2.1.2. Piyasa Emek Talebi 2.2. Tam Rekabet Piyasalarında Emek Arzı 2.3. Tam Rekabet Piyasalarında Ücret Düzeyinin Oluşumu

3. MAL VE FAKTÖR PİYASALARINDA EKSİK REKABET KOŞULLARINDA
EMEK PİYASASI VE ÜCRET 3.1. Mal Piyasasında Monopol 3.2. Emek Piyasasında Monopson 3.3.
…show more content…
Mikro iktisadi geleneğe uygun olarak ilk önce hem mal hem de faktör piyasalarında tam rekabetin olması durumunda emek piyasası incelenecektir.

2. MAL VE FAKTÖR PİYASALARINDA TAM REKABET KOŞULLARINDA EMEK PİYASASI VE ÜCRET

2.1. Tam Rekabet Piyasalarında Emek Talebi

Bir firmanın tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir mal piyasasında faaliyet göstermesi onun piyasa fiyatı üzerinden istediği kadar mal üretip satabilecek olması anlamına gelir. Bu durum Şekil 1 (a)’da firmanın sonsuz esnek bir talep eğrisi ile karşı karşıya olmasıyla gösterilmiştir. Şekil 1’in (b) kısmında ise girdi piyasasında tam rekabet durumu gösterilmiştir. Emek talebi, “belirli bir piyasada belirli bir dönemde, emek faktörünün fiyatı dışındaki etkenler sabitken (ceteris paribus) çeşitli fiyatlardan satın alınmak istenen faktör miktarlarıdır.”[1] Buna göre, tam rekabette sonsuz esnek bir emek arz eğrisi ile karşı karşıya olan firma veri ücret düzeyinden istediği kadar emek istihdam edebilecektir.

Şekil 1: Mal ve Girdi Piyasalarında Tam Rekabet
|[pic] |

Kaynak: ÜNSAL (2005), s.489.

Firmanın veri fiyattan istediği kadar mal üretebildiği ve ürettiklerinin hepsini de satabildiği tam rekabet ortamında ortalama hasılat (AR) herhangi bir üretim seviyesinde elde edilen
Open Document