preview

Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Partikular Na Ang Kompyuter Sa Mga Mag-Aaral Sa Ust-Amv-Coa Sa Ikaapat Na Antas Taong 2008-2009

Satisfactory Essays
Sa panahon ngayon, nagkalat ang iba’t ibang makabagong teknolohiya sa ating mundong patuloy na umuunlad. Isa sa mga teknolohiyang ito ay ang kompyuter. (ayon sa wikipedia) Ang kompyuter ay isang makina na ginagamit sa paggawa ng mga kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ng mga terminong numerikal o lohikal. Ito ay nakapaghahatid ng aliw, nakakapagpabilis ng gawain at nakakapagpayaman ng buhay ng tao sa pamamagitan ng mga karagdagang programa. Mayroong aspeto ang kompyuter na tinatawag na software. Ito ay ang mga programang ginawa para mapagalaw ang kompyuter. Isang halimbawa ay ang Accounting software. Ito ay may tungkulin na magtala at magproseso ng mga transaksyon sa accounting. Ito’y gumaganap bilang isang…show more content…
Additionally, businesses can efficiently process invoices, view discounts offered for invoices paid by the discount due date, and run accounts payable reports to conduct analysis of where monetary assets are being used and future cash requirements.
Accounts receivable software allows business to efficiently manage customer activity and ensures timely revenue collection by automating invoice processing. Business can also enhance customer service through instant on-screen access to all account information and generate effective reporting in order to improve cash flow management.
Bank Reconciliation software simplifies the monthly reconciliation process for businesses. The bank reconciliation software automatically identifies unrecorded transactions and locates differences between the bank statement and the general ledger. Businesses can also integrate multiple bank accounts, manually post checks if necessary, and view complete and detailed transaction listings.
Bill of Materials software gives businesses the ability to track production costs and accurately compare it to expected costs. Bill of Materials software can help validate structures and operations and provide notifications of potential problems, estimate manufacturing lead times, and improve structure and routing
    Get Access