Essay Om Grænsebrydende Kunst

1433 Words6 Pages
Grænsebrydende kunst Grænsebrydende kunst er intet nyt fænomen. Kunst og litteratur har altid været med til at rykke menneskets grænser, normer og værdier op gennem tiden. Man er gået fra kunstperiode til kunstperiode, og det slår aldrig fejl. Hver periode overskrider grænser, skaber debat og forargelse i samfundet, overrasker, provokerer, støder og chokerer, men rykker også grænser og skaber derved nye. Vores grænser er på denne måde konstant udviklet og flyttet gennem tiden. Et periodeskift er eksempelvis, hvor man går fra impressionismen, der gengiver virkeligheden som den er og ser ud, og til ekspressionismen, der er modsat gengiver følelser og det subjektive syn. Det ekspressionistiske digt ”Odalisk-skønhed” af Rudolf…show more content…
Tanken om, at eksisterende grænser flyttes længere og længere ud, er tankevækkende, for spørgsmålet er, hvor langt en grænse kan rykkes. Maleriet ”Drømmen om Kniven” af Vilhelm Bjerke Petersen fra 1934 viser en abstrakt og deform kvindekrop vendt på hovedet. Det groteske er, at en spids kniv er stukket ind i det, der kunne ligne kvindens underliv og livmoder. Tanken om dette er frastødende og bizar, og det groteske understreges ved kroppens bløde og runde former, der mødes med den skarpe og lige kniv. Farverne er dominerende i skarpe pink-røde nuancer, hvilket virker provokerende for øjet. Titlen ”Drømmen om Kniven” gør hele billedet mere grotesk, da det er perverst, at det beskrives som en ’drøm’ eller slags fantasi at stikke en kniv op i en kvindekrop. Det perverse ligger også i, at kniven kan fortolkes som fallossymbol, og det på den måde kan ses som en seksuel drøm eller lyst. Pervers og grotesk kunst som ”Drømmen om Kniven” er et af de grænsebrydende fænomener, der optræder hyppigere og hyppigere i kunsten og litteraturen. Romanen ”American Psycho” af Bret Easton Ellis fra 1991 er værd at nævne i denne sammenhæng. Fortællingen om yuppien og seriemorderen Patrick Bateman nærmest rystede hele verden og skabte megen debat med forfatterens næsten voldspornografiske beskrivelser af hovedpersonens bizarre og frastødende massakrer på andre mennesker, specielt kvinder. Denne voldelige og groteske kunst med elementer som en drøm om en kniv i

    More about Essay Om Grænsebrydende Kunst

      Open Document