Filipino

2651 Words Sep 29th, 2010 11 Pages
University of San Carlos
Basic Education Department- South Campus
J. Alcantara St. Cebu City

Panitikan sa Pilipinas sa Iba’t ibang panahon

Pananaliksik
Na ipinapasa kay Gng. Erlinda Lisondra
Filipino IV

Katrina Mae B. Giango
Aimee A. Quijano
IV-Pula
2010-2011
I. Mga akdang pampanitikang lumabas sa bawat panahon A. Bago dumating ang mga Kastila Hindi matitiyak kung gaano na katagal ang pagkakaroon ng panitikang Pilipino subalit ang tiyak ay mayroon nang panitikan bago pa man dumating sa Pilipinas ang mga Kastila noong 1521. Sinasabi ng kasaysayan na bago pa mandin masakop ng Imperyo ng Madjapahit ang Pilipinas ay may panitikan nang maituturing ang ating mga ninuno at ito’y nagsimula sa pasalitang tradisyon. Ang mga aral at
…show more content…
Ito’y patulangbinibigkas na may sukat at tugma. Ito ang nagsilbing batas ng magandang kaugalian at pagkilosnoong panahon ng ating mga ninuno Halimbawa: Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa; Kapag ang tao'y matipid, maraming maililigpit; Ano man ang gagawin, makapitong iisipin; Pag di ukol, ay di bubukol.

-Tulang Panrelihiyon Sa panahong ito, halos lahat ng mahalagang mga pangyayari sa buhay ng mga ninuno natin ay iniugnay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon. Halimbawa: Gindaya- ito ay tulang panrelihiyon ng mga Bagobo. Binibigkas ito sa mga sandaling sila ay nag-aalay ng banal na pagkain sa kanilang bathala. Ang seremonyang ito ay tinatawag na Ginium; Baylon – Sa sinaunang ritwal ng mga pagano ang pinakapunong pareng babae ay nagdaraos ng seremonya sa pamamagitan ng mga sayaw na may kasaliw na tunog ng gong at pompiyang; Loan o Lea - ito ay isang uri ng tulang masasabing Asiyaliko ang pinagmulan. Ito’y naglalarawan sa mga bagay na supernatural.

- Bugtong ay tugmang naghahamon sa tao na mag-isip nang madalian na walang pagbabatayan kundi ang inilalarawan ng mga salita. Ang ganitong Gawain ng isipa’y nagpapatibay ng kasiglahan ng gunuguni. Karaniwang binubuo ito ng dalawang taludtod lamang. Halimbawa: Isang butil na palay; Sikip sa buong bahay. (ilaw)

- Kasabihan ay karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna sa isang gawi o kilos ng ibang

More about Filipino

Open Document