Fliptop

2681 Words Apr 4th, 2011 11 Pages
KABANATA I
Panimula

Ang paksa ng pag-aaral ay tungkol sa pagsusuri sa mga wikang ginamit sa flip top, ngunit ano nga ba ang flip top? Ang fliptop ay isang paligsahan ng mga rapper o mga taong gumagamit ng rap sa pagsasalita. Ito ay may dalawang panig, bawat isa ay kailangang mag-rap sa loob ng isang minuto. Sarisaring panlalait, pang-aasar at pang-iinsulto ang laman ng rap na binabanggit ng mga kalahok. Paano nagsimula ang flitop? Ayon sa isang lalaki na nagngangalang Alaric Yuson o mas kilala sa tawag na Anygma, isang anak ng negosyante sa Maynila, na sinasabing nagpasimula nito ay mayroong ideya na kinopya mula sa bansang Amerika. Ito ay ginagawa na dati pa sa nasabing bansa at nang napanood ito ay sinubukan niyang gayahin.
…show more content…
Ang rappers ay may iba't ibang personalidad at estilo, sa ganitong sport, dapat manatili silang mahinahon. Dapat nilang tanggapin ang mga inilalahad ng kalaban at tumugon sa anyong rap.

Ngunit hinggil sa fhm.com (2010), ang Fliptop ay isang rap battle league kung saan ang dalawang tao ay maghaharap at magtatagisan ng galing gamit ang malulupit na linya at tugma. Ito ay isa sa higit na tinangkilik sa youtube ngayong taon at mayroon itong isang milyong views sa loob lamang ng ilang buwan. Samantala, ayon sa philstar.com(2009), ang fliptop ay may Ingles at Filipino na kumperensya at taliwas sa kung ano ang tingin ng karamihan sa rap battles. Ito ay hindi mahigpit na freestyle. Hinihikayat ng tagapangulo na magsagawa ng pananaliksik ukol sa kanilang mga katunggali at maghanda na ng kanilang mga linya bago pa man ang tagisan. Ngunit ito ay mas kamangha-mangha kapag naibabalik ang mga atake sa kalaban ng hindi pinaghahandaan. Ito ay tungkol din sa estilo at ang mga salita na kanilang pipiliin. Mula sa mga datos na nakalap, ang fliptop ay naging dahilan upang magkasama-sama ang mga Pilipino upang magtagisan ng galing at talino na higit na nakatawag ng pansin sa naghihingalong kultura ng Pilipinas. Ibinabalik din ng Fliptop ang usong-uso noon na balagtasan na ginagawang pang-aliw ng mga matatanda. Maraming nagsasabing ito ay ang makabagong balagatasan ng mga
Open Document