Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

2315 Words Dec 3rd, 2010 10 Pages
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN

TAJUK PROJEK:
PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA

NAMA MURID:
(KUMPULAN 1)
RAJA BADRUZZAMAN
MOHD SHAFIQ
DANIEL ARMANIE

TINGKATAN: 5 THETA

NAMA GURU:

SENARAI KANDUNGAN

| |HALAMAN |
|PENGENALAN | |
|OBJEKTIF PROJEK | |
…show more content…
Kami telah meninjau sekitar taman perumahan ini dan mendapati terdapat beberapa punca yang menyebabkan masalah kebersihan ini. Antara puncanya ialah kekurangan tempat pembuangan sampah yang sistematik, waktu pemungutan sampah oleh pihak majlis bandar raya yang tidak teratur, dan kurang kesedaran tentang pentingnya kebersihan dalam kalangan penduduk, terutamanya para remaja.

Oleh yang demikian, kumpulan kami telah mengambil keputusan untuk menjalankan projek membersihkan tempat perumahan ini dalam jangka masa beberapa bulan. Sebelum memulakan projek, kami telah berbincang dengan beberapa pihak seperti Pengurusi Persatuan Penduduk Presint 17, pihak Dewan Bandaraya Putrajaya, dan beberapa orang wakil penduduk. Mereka telah memberi maklum balas yang menggalakkan dan memberi kebenaran kepada kami untuk memulakan projek.

b. Strategi Pelaksanaan projek (Kerja Amali)

Persediaan awal • Membentuk jawatankuasa projek dengan melibatkan semua ahli kumpulan • Membincangkan tajuk projek yang sesuai mengikut tema “Cabaran Masa Depan” • Membuat keputusan untuk memilih tajuk yang berkaitan dengan masalah komuniti di kawasan perumahan. Oleh hal yang demikian, tajuk projek Khidmat Masayarakat yang dipersetujui ialah “Projek Presint17 Bersih dan Ceria”. • Mengenal pasti individu atau pihak yang perlu

More about Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

Open Document