Human Resource Management and Psycology

1767 Words8 Pages
Indledning I denne case vil du stifte bekendtskab med forskellige områder inden for personaleledelse, medarbejderudvikling, kommunikation og organisationskultur. Casen udspiller sig i en fiktiv virksomhed, Banzolan A/S. Casespørgsmålene kan findes ved at klikke på den nederste af de blå overskrifter ovenfor. Virksomhedsbeskrivelse Banzolan A/S er en 8 år gammel, børsnoteret virksomhed med hovedsæde i Brande. Virksomheden beskæftiger 255 medarbejdere. Foruden et etableret samarbejde med en underleverandør af stel til stålborde og stole i Randers, er der etableret et salgssamarbejde med en række trendsættende møbel- og kontorindretningsfirmaer. Banzolan producerer og udvikler systemløsninger til kontorer og hjemmearbejdspladser med…show more content…
Nedenfor beskrives resultaterne i grove træk: Stressede medarbejdere Hverdagen er præget af, at man kører med få ressourcer. Arbejdspres og stress nævnes som et gennemgående problem for medarbejderne. De føler, at de har kæmpet hårdt for at vende udviklingen, og at det har været en opslidende proces. Medarbejderne trænger derfor til at se lys for enden af tunnelen og arbejde efter nye positive målsætninger. De mener, at de har vist stor loyalitet og engagement, og de forventer derfor, at deres indsats belønnes i den nærmeste fremtid. Fremtidsudsigter Virksomhedskulturen er blevet mærket af lønnedgang og afskedigelser, og der spores derfor en nervøsitet blandt medarbejderne for virksomhedens fremtid såvel som for deres egen. En del af medarbejderne overvejer derfor at søge væk. Den nye ledelse har derfor ikke kun markedsmæssige, men også interne medarbejder- og ledelsesmæssige udfordringer. Forventninger til ledelsen Det forventes nu, at ledelsen træder i karakter ved at komme med klare udmeldinger om strategi og retning for fremtiden. I den forbindelse ønsker medarbejderne også veldefinerede ledelsesopgaver og medarbejder/afdelingsopgaver. I den forbindelse giver medarbejderne udtryk for, at de ikke ved, hvad der præcis forventes af dem, og hvad der er ledelsens opgave og ansvar i denne situation. Ledelsens reaktion Ledelsen er frustreret over

More about Human Resource Management and Psycology

Get Access