Impact of Working Capital Management on Cash Holdings

25344 Words102 Pages
Venture Capitalists on the Seed Stage Arena
A Fit or Misfit

Johan Adolfsson

Avdelning, Institution Division, Department

Datum Date 2003-06-03

Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING
Language Svenska/Swedish X Engelska/English Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Ekonomprogrammet 2003/30 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN

URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/030/ Title Author Venture Capitalists on the Seed Stage Arena - A Fit or Misfit Johan Adolfsson

Abstract Background: Growth oriented entrepreneurial businesses need funding for the development of their idea, technology, product etc. However, for
…show more content…
Dessa svårigheter är svåra att hantera och det är troligt att sådd investerare snarare måste acceptera dem. Att på lång sikt lyckas åstadkomma vinstgivande investeringar i sådd stadiet är inte troligt, åtminstone inte utan statligt stöd i form a mjuk finansiering. Nyckelord Seed capital, Venture capital, Financing, Equity gap, Soft funding, Entrepreneurial activity, Öystein Fredriksen

TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION .................................................................................................................................. 1 1.1. BACKGROUND .................................................................................................................................. 1

1.1.1. Innovation and the Economy........................................................................................................... 1 1.1.2. Sources of Finance.......................................................................................................................... 1 1.1.3. Venture Capital Funding ................................................................................................................ 2 1.1.4. An Area of Great Importance.......................................................................................................... 4 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. PROBLEM AREA AND RESEARCH QUESTIONS ................................................................................... 4 PURPOSE STATEMENT

More about Impact of Working Capital Management on Cash Holdings

Get Access