Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't - Ibang Atraksyon Na Matatagpuan Sa Laguna

817 Words4 Pages
Banyagang Literatura Sinabi ni Rich Halil na ang mga taga - plano ay unti - unting iniiba ang turismo bilang isang industriyang maaaring mabuhay muli sa pagpapaunlad ng diskarte sa ekonomiya, sa kadahilanang maraming komunidad ang nakakaranas ng industrial restructuring. Dahil diyan, maraming residente ang nakakita sa magagandang epekto ng turismo sa unang pagkakataon, datapwa't ang mga matatatag at sikat na destinansyon ay nakakaranas ng pagrami ng turista. Ang mga taga - plano ay nahamon sa pag - analisa kung paano natuklasan ng publiko ang turismo para makakuha ng lokal na suporta para sa proyektong pang - turismo at inisiyatibo. Sa paggalugad sa literatura ng lokal na ugali ng mga tao sa pag unlad ng turismo, nasusuri nito ang…show more content…
“Pagsanjan Laguna Celebrates Pagsanjan Bangkero Festival” Etravel, March 2006. Lokal na Pag – aaral Ayon sa sektor ng turismo sa Pilipinas, na kasalukuyang nagseserbisyo sa pangangailangan ng mahigit sa isang milyong banyaga at dalawang milyong pantahanang turista na konsentrado sa National Capital Region (NCR). Ito ay maliit at maayos na market na mabilis na rumerespunde upang maikalat ang balita para ang mabilis na pagpalit sa agos ng turismo ay maranasan. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ang konsentrasyon nitong NCR, at ang pagkasumpungin nito, ang turismo ay gumagawa ng malaki at importanteng kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinahiwatig ng mga pag - aaral na kung may maayos na kontrol at pagpaplano, kahit na katamtaman na pag-unlad sa agos ng turismo ay malaki ang pagiging pagkalago sa benepisyo na maidudulot ng turismo. Ang konteksto sa taas ay may relasyon sa pag - aaral na ito dahil nakasalaysay dito na and industriya ng turismo ay may malaking kontribusyon sa eknomiya ng Pilipinas kung may tamang pagpaplano at kontrol sa mga layunin para malutasan ang mga problemang pang ekonomiya. Makakatulong ito sa pag - enganya sa mas maraming turista nabisitahin ang ating bansa. Gloria M. Castro, "The Hidden Valley: Its Preservation, Development and its Contribution to the Countries Tourism Industry", (Undergraduate Thesis, Centro Escolar University, 1996),

    More about Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't - Ibang Atraksyon Na Matatagpuan Sa Laguna

      Open Document