Kamoteng Kahoy (Movie Review)

1666 Words Aug 22nd, 2010 7 Pages
Rivera, Krisleen June B.
CACT91
August 10, 2010
Panunuring Pampelikula
Pelikula: Kamoteng Kahoy (2009)
Directed by: Maryo J. Delos Reyes

Tema: Tumalatalakay sa kwento ng mga bata na kung saan dahil sa kamoteng kahoy ay nagbago ang takbo ng buhay nila na dating laging masayang magkakasama ang magkakaibigan, sa pagkawala ng ilan ay nawala din ang tamis ng ngiti sa kanila. At ang damdamin ni lola Idang sa kanyang mga anak kung naging dahilan ba iyon ng pagkawala niya sa sarili at iba ang nailgay na halo sa kamoteng kahoy. Idagdag din natin ang pahayag mismo ng director na si Maryo J. Delos Reyes na “Ito yung pelikula na magtuturo sa adults kung papaano tingnan ang isang bagay with innocence, with truth and with honesty, which I find in the
…show more content…
Kasandra Santos ~ the Ensemble Mercy Tan ~ the Ensemble Miles Turqueza ~ the Ensemble
Kaangkupan ng Pamagat: Sa pamagat na “Kamoteng kahoy”, maaring ito ang napiling pamagat dahil tumatalakay ang istorya sa tunay na nangyari sa Mabini, Bohol na kung saan 27-30 mag-aaral sa elementarya ang namatay dahil sa pagkain ng may lason na kamoteng kahoy sa San Jose Elementary School noong Marso 8, 2005. Dahil sa kamoteng kahoy na nakain ng mga mag-aaral ay marami ang nalason at maraming mga magulang ang lumuha dahil sa sinapit ng kanilang mga anak. Angkop ito para sa pelikula dahil iyon din ang umiikot o tema ng kwento.
Editing ng Pelikula: Payak at tahimik ang pamumuhay ng mga tao sa San Isidro sa gitna ng ilang komplikasyon ng kanilang mga relasyon. Malapit na magkaibigan ang mga batang sina Ariel (Nash Aguas) at Rosemarie (Sharlene San Pedro). Dahil sa kahirapan ng buhay, si Ariel ay nais ipaubaya ng kanyang ina (Ana Capri) sa kanyang ama (Gerard Madrid) na may iba nang pamilya, ngunit labag ito sa kalooban ni Ariel na hindi pa rin mapatawad ang ama sa ginawa nitong pag-iwan sa

More about Kamoteng Kahoy (Movie Review)

Open Document