Marketing

699 Words3 Pages
Voorbeeldvragen examen marketing en research 2015 A. Voorbeeldvragen marketing 1/ a/ Leg uit: marketing = “een waardeverstrekkingsproces”. b/ Leg uit op welke vlakken een merk allemaal waarde kan bieden c/ Pas de verschillende soorten ‘waarde’ die een merk kan bieden toe op het merk dat je gekozen hebt voor het vak marketing. d/ Het kan zijn dat jouw merk op het eerste zicht geen waarde biedt op sommige vlakken/ of op een bepaald vlak. Bedenk in dat geval zelf een relevante toegevoegde waarde voor jouw specifiek merk. 2/ a/ Waarom maakt een marketeer een DESTEP analyse? b/ Maak een DESTEP analyse voor uw merk en bespreek elk onderdeel grondig. c/ Haal uit de DESTEP analyse van jouw merk de belangrijkste opportuniteiten en…show more content…
c/ Bedenk voor 3 maatschappelijke evoluties naar keuze een voorbeeld van hoe jouw merk daarop zou kunnen inspelen. Of toon aan hoe jouw merk vandaag al inspeelt op de veranderende opvattingen van de mens. 7/ Zie hieronder een advertentie voor het kindertandpasta merk Elmex. Onder de advertentie kun je de body copy (of tekst ) van de advertentie lezen. a/ Wat zijn volgens jou de 2 belangrijkste communicatiedoelstellingen van deze advertentie? b/ Formuleer deze doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk met alle nodige onderdelen van een doelstelling. c/ Formuleer zo nauwkeurig mogelijk 1 marketingdoelstelling die de marketeer wil bereiken met deze advertentie. Body copy van advertentie Body copy van advertentie 8/ a/ Leg het begrip merkpositionering uit. b/ Wat zijn de SUCCESS criteria voor een goede merkpositionering. Leg deze grondig uit. B/ Voorbeeldvragen research 1/ Bespreek grondig de verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 2/ Leg de verschillen uit tussen desk research en field research 3/ Wat is M.I.S. en wat is de rol van M.I.S. binnen een organisatie/onderneming? 4/ Wanneer gebruik je een enquête? 5/ Wat zijn de voor- en nadelen van een enquête? 6/ Wanneer kies je voor een mondelinge enquête? Wanneer eerder voor een schriftelijke enquête? 7/ Leg 5 criteria
Get Access