Naidudulot Ng Psp

2862 Words Feb 19th, 2011 12 Pages
Panimula

Ang pagkakaroon ng isang PSP ay isang magaling at mahusay nabagay para sa karamihanng mga manlalaro ng laro. Dahil ang (Play Station Portable) ay ang unang handheld video gameconsole. Kaya walangalinlangan ang release ng mga ito at isang pirasong masayang balita para sa mga manlalarong laro. Gayun man ang paggamit ng PSP o tinatawag na poratable play station ay maari ding makaipikto sa mga gumagamit nito, maapiktuhan ang pag-aaral at pamumuhay ng isang tao. Ang pasksang ito ay mahalaga para malaman ng gumagamit ang tama at maling paraan.Mahalaga ang pagunawa ng paggamit ng PSP dahil maari nitong maapiktuhan ang ating pag-aaral pagtatarabaho at anumang gawaiin natin. Pagmeronkanito syempre sikat ka sa mga tropa at kaibigan mo o
…show more content…
Kahulugan ng mga Katawagan

PSP - Play Station Portable
Teknolohiya – ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Mga imbento at gadget na ginagamit ang kailanlamang natuklasang na proseso at prinsipyong maka-agham.
Kompyuter - ay isang makinana ginagami tsa paggawa ng mga kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ng mga terminong numerikal o lohikal.
Globalisasyon - ay ang kaparaanan kungpaano nagiging global o pang buongmundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan.
Media - Ito ay hinggil sa iba’t ibang behikulong pangkomunikasyon tulad ng telebisyon, radyo, magazin, video, pelikula, kompyuter, at iba pa. Tumutukoy rin ito sa mga ahensyang nagrereport ng mga balita.
Websayt – isang koleksyon ng mga pahinang Web, na tipikal na karaniwan sa isang particular na pangalan ng dominyo o sub-domain sa World Wide Web sa Internet

DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
1. Disenyo ng Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay ayon sa disenyo ng pamamaraang quantitative- analysis atcomparison. Tinangkang suriin ng pag-aaral na ito ang kasalukuyang kaalaman, damdamin, kaisipan at pananaw ng mga tao sa mga maaaring maging epekto ng Play Station Poratable sa edukasyon. Nais rin ng pananaliksik na masuportahan ang mga naunang pahayag ng mga nag-aral tungkol sa mga epekto ng nasabing usapin.
1. Mga Respondente
Minabuti ng mga

More about Naidudulot Ng Psp

Open Document