preview

Online Gaming Sa Filipino

Satisfactory Essays
Kabanata I. Ang Suliranin at ang Kapaligiran nito. Online Gaming Balakid sa Pag-aaral ng mga Estudyante ng Sekundarya sa Pilipinas A.Y. 2010-2011 Introduksyon: Ang bagong hinirasyon ng kabataan, pag-asa pa kaya ng ating bayan? Katanungang bumabagabag sa isipan naming mananaliksik. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay wala nang sinasanto, napapasok na sa iba’t ibang bisyong alam nila’y masama ngunit nagsasawalang-bahala na lamang. Alak, sigarilyo, pagbababad sa computer, druga, premarital sex at iba pang bisyo na nakasasama sa kanila. Hindi lamang kalusugan ang naapektuhan gayundin ang kanilang pag-aaral. Ang pagbababad sa computer o ang paglalaro ng “online games” sa mga internet café ay isa sa mga nangungunang bisyo ng kabataan…show more content…
Makikita sa kaisipang ito na talagang halos kalahati ng kanilang oras ay nabubuhos sa paglalaro. Maaring sabihing ito na ang kanilang mundo lalo na sa "Online Games" kung saan may sariling mundo ang laro na ginagalawan ng iba pang manlalaro. Makikitang madaling makaimpluwensiya ito sa bata dahil sa iba't - ibang taong nakakasalamuha ng bata. Ang "Online Games" ay nagpriprisinta rin ng pagka marahas dahil madalas ang mga "Online Games" ay may mga patayan. Masasabing maaaring maimpluwensiya ang manlalaro sa lagay na maaaring makaapekto ito sa imahinasyon at maaaring maiba ang paglaki nito at maging isang marahas na tao. Naging malaking dagok ang "Online Gaming" sa pagiging malapit ng Pamilya ng manlalaro dahil una sa lahat, halos wala nang oras ang bata para makapagusap o makipagkita sa magulang dahil lahat ng oras nito ay nabubuhos na sa paglalaro. Alam naman ng lahat ng ang isang manlalarong "adik" ay hindi talaga umaalis sa upuan at umaalis lamang kapag kumakain o natutulog. Makikita natin dito ang pagkaiba sa takbo ng pang araw - araw na buhay ng isang manlalaro. Malaki ang epekto nito dahil malaki talaga ang kinakain sa kanyang oras na talaga namang nakakabawas sa mga iba pa nyang maaaring gawin. Sinasabi na dapat na makita na ito ng magulang kung mayroon mang pagbabago sa ugali ng isang bata pagkatapos ng paglalaro at mainam na pigilan na ito dahil makakabago ito sa takbo ng buhay nya. Makikita natin na sa kahit
Get Access