Organisation

6245 Words25 Pages
Kapitel 1 Introduktion Begrebet organisation Side 10 * En organisation er et antal mennesker der samarbejder om at nå et eller flere fælles mål * Består af mere end en person * Mellem deltagerne foregår et samarbejde der på den ene eller anden måde er koordineret. * Rette sig imod at opfylde et eller flere mål * Muligt at afgrænse hvad der hører med til organisationen og hvad der ligge udenfor. Organisationsniveauer Side 11 * Individer; En organisation består af nogle individer som udfylder forskellige roller. Indgår i et samarbejde, men er ofte forskellige som personer fx intelligens, personlighed, værdier og holdninger. Hvis interessen samler sig om enkeltpersoner taler man om organisation på…show more content…
* Ledelsesspecialisering; funktionelle princip så der f.eks. er en der er specialiseret i indkøb og en anden i salg. Hvad kendetegner den administrative skole: Side 27 * Intereserede sig for organisationen som helhed * Koordinering af samarbejdet mellem afdelinger, grupper og personer er alpha omega. * Arbejdsspecialisering er nødvendigt for at skabe effektivitet * Myndighed og ansvar skal følges ad – retten til at give ordrer (myndighed) følger et ansvar dvs. at man skal over for sine overordnede stå til regnskab for sine handlinger. * Færrest niveauer mellem top og bund. * Kun en leder pr. underordnet * De ansatte skal behandles med velvilje og forståelse, have en retfærdig løn, der fremmer indsatsen, skal opmuntres til at tage intiativ og stille forslag. * Opretholdes disciplin samt interesser må ikke gå forud for virksomheden. Den humanistiske skole Side 28 * Skabt af sociologer og psykologer. * Mennesker er forskellige og sociale faktorer har betydning for arbejdssituationen. F.eks. at vise interesse og støtte. * Andet end løn og fysiske arbejdsvilkår har betydning for effektiviteten og ledelsen. * Interessen for kultur, etik, socialt ansvar, mobning og stress udspringer også af bevægelsen. Hvad er indholdet i systemteorien Side 30 * Et system er en helhed som består af visse elementer som der findes relationer imellem. Situationsafhængig organisation Side 36 *
Get Access