Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.

1944 Words Feb 20th, 2011 8 Pages
PAKSA: “ANG PATAAS NG BILANG NG MGA KABATAAN NA NALULULONG SA ALAK”, ISANG PAG-AARAL.

YUNIT I: Introduksyon
A. Kaligiran ng Pag-aaral Ang alak ay ang tinuturin na “drug of choice” ng kabataan. Maraming kabataan ang nagdurusa sa sobrang paginom ng alak, sa murang edad. Bilang resulta lumalaki ang problema ng mga bansa tungkol sa kalusugan.
Kada taon tinatayang 5,000 kabataan na may edad na hindi bababa ng 21 ang namamatay dahil kalasingan; kabilang dito ang humigit kumulang na 1,900 na namamatay dahil sa aksidente sa motor, 1,600 dahil sa “homicides”,300 dahil sa pagpapakamatay, at daan-daang pinsala dahil sa pagkalasing ng mga tao ang naitatatala. Subalit patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kabataan na umiinom ng alak ayon sa
…show more content…
Ang kritikal na papel na ang mga pamilya gumaganap sa pag-uugali kabataan, ang mga kabataan ginagaya ang paguugali ng mga kanilang mga magulang. Kaya, ang isang batang lalaki na lumalaki sa piling ng isang lasinggerong ama ay natutulad sa kanilang ama na isang lasinggero rin. Ayon sa pag-aaral ang mga kabataang umiinom ng alak ay: * Ang mga kabataang malayo sa kanilang magulang(halimbawa; mga kolehiyo na nakatira sa mga dormitoryo). * Mga pinapayagang umiinom ng alak ng magulang. * Mga madalas dumalo sa iba’t ibang mga okasyon. * Mga madalas mag sumama at magpunta sa parti, bar, at mga disko. * Mga hindi lumalahok sa mga pampalakasang aktibidad .

Ang isa sa mga pinakanakakaimpluwensya sa mga kabataan upang uminom ng alak ay ang “mass media” dahil ito ay lagging napapanood ng mga kabataan at madali pang mabago ang isipang ng mga kabataan. Dahil inaakala ng kabataan na ang pag inom ng alak ay walang masamang epekto sa katawan. At sa kadahilanan na ang kadalasan na gumaganap na lasingero o pala inom sa mga pelikula ay ang mga taong “cool” kaya ginagaya ng mariming kabataan. Batay rin sa mga pag-aaral at mga iba’t ibang mga pageeksperimento na ginawa ng mga iba’t ibang panig ng mundo ay napatunayan na ang mga kabataan na may mga mugulang na umiinom ng alak ay kadalasang nagiging lasingero rin.

B. PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang layunin ng pag-aaral na ito ay makuha ang
Open Document