Pamanahonang Papel

3457 Words Feb 20th, 2011 14 Pages
CYRIL KHERT R. RAZO BSCOE
Tiyak na Paksa
PROSTITUSYON: Isang Negosyo I. Rational
Sa ilang mga bansa, unti-unting nakikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pugad ng prostotusyon. Samakatuwid, ang legalisasyon ng prostitusyon ay lumilikha ng maugong na usapin. Ang mga mananaliksik, bilang mga mamamayan din ng nabanggit na bansa, ay nais na mas maunawaan ang dahilan ng pagsulpot ng isyung ito.
Ang gobyerno ang inaasahang manguna sa pagsasagawa ng mga hakbang hinggil sa prostitusyon. Subalit, hindi naman maiwasan ng mga mananaliksik na kuwestiyunin kung sapat nga ba ang aksyon ng gobyerno. Samantalang, may mga pagkakataong ang institusyon na mismo ang nagiging dahilan ng lalong paglaganap ng prostitusyon.
Hindi maiwasang mabanggit ang mga
…show more content…
Instead, we argue that prostitution is the act of rendering, from the client’s point of view, non-reproductive sex against payment."

United Nations Office on Drugs and Crime (2010). Human Trafficking: What is human trafficking?. Retrieved from http://www. unodc.org /unodc /en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
"Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons defines Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs"

Manning, S. (2008). How prostitution affects society. Retrieved from http://www. associatedcontent.com/article /694729/ how_ prostitution_effects_society.html
" Prostitutions is more then just a sexual related crime and can actually lead to more crimes and violence on the streets. Prostitution began many centuries ago as a way for
Open Document