Pamanahong Papel: Kabanata 1 Adhd

1587 Words Jan 16th, 2011 7 Pages
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT ANG KALIGIRAN NITO
Panimula
Ating isipin ang mabilis na pagtakbo ng panahon na kung saan ang mga tunog, larawan at mga kaisipan ay wari’y mabilis na nagbabago. Pagkainip sa sandaling panahon pa lamang, gayunman, hindi malaman kung paano pipiliting isipin ang mga dapat gawin. Nagugulo ng mga ligaw na tunog at ng iba’t-ibang mga natatanaw. Ang iyong isipan ay pilit na idinadala sa isang bagong kaisipan na malayo sa realidad o sa isang bagong gawain na malayo sa orihinal.
Lingid sa kaalaman ng mga nakararami ay may isang kondisyong pangkalusugan ang natuklasang nakakaapekto sa lima hanggang walong porsyento sa populasyong kinabibilangan ng mga bata.
Sa mga bata, ito ang pakiramdam ng may Attention Deficit
…show more content…
Alamin at tuklasin ang mga dahilan sa likod ng di pangkaraniwang gawi ng ilang mga taong nagtataglay ng ganitong karamdaman… ang ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER.

Pagpapahayag ng Suliranin
Sa paksang napiling saliksikin, may mga inihaing layunin na ninanais mapagtagumpayan upang ito ay maibahagi sa mga mambabasa. Ang mga sumusunod na mga katanungan ay ilan sa mga suliranin na nilapatan ng mga kasagutan sa pamamagitan ng pagtalakay at paglalahad sa isinagawang pananaliksik. 1. Anu-ano ang demograpikong profile ng mga respondents? 2. Sinu-sino ang mga kadalasang apektado ng ganitong uri ng disorder o kakulangan? 3. Anu-ano ang sanhi at salik ng pagkakaroon ng ADHD? 4. Anu-ano ang mga paraan sa panggagamot at pagkontrol ng naturang kakulangan? 5. Ano ang bunga o posibleng maging epekto sa batang may ADHD kung siya ay nag-aaral pa? 6. Ano at paano ang paghahambing ng mga kaso ng ADHD sa Pilipinas sa kaso ng ADHD sa ibang bansa? 7. Paano nagiging malaking tulong sa progresyon ng ADHD sa bata ang pakikitungo ng mga taong nakapaligid sa kanya?

Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pananaliksik na ito ay mahalaga at makatutulong sa mga sumusunod:

Sa mga mambabasa:
Bibigyang halaga ng pananaliksik na ito ang buong katotohanan sa likod ng sakit na Attention- Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Sa pamamagitan nito, mabubukas ang isip ng mga tao sa kung ano ba talaga ang kahalagahan

More about Pamanahong Papel: Kabanata 1 Adhd

Open Document