Pamanahong Papel (Tubercolosis)

3358 Words14 Pages
[pic] ISANG PAGSUSURI [pic] na iniharap kay Bb. Aida V. Catibayan Guro sa Filipino IV Bilang Bahaging Katuparan sa asignaturang Filipino Ikaapat na Taon Paaralang Sekundarya ni Peter John E. Bacomo IV-Gold Dasmariñas East National High School San Simon, Dasmariñas, Cavite ika-2 ng Pebrero, 200 Talahanayan ng Nilalaman I. Panimula II. Mga Tiyak Na Layunin III. Kahalagahan ng Pag-aaral IV. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral V. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit VI. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na Literatura VII. Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng Datos VIII. Paglalahad IX. Paglalagom at Kongklusyon X. Pagbibigay ng Rekomendasyon…show more content…
Makatutulong ang pagtalakay sa isyung ito upang mabuksan ang kamalayan ng bawat isa sa nakamamatay na sakit na ito. Sa aking pag-aaral na ito ay nais kong ipaalam at ibahagi ang aking natutunan ukol sa paksang tinalakay. Ang pagpapakilala sa sakit na ito, ang sintomas ng tuberculosis ang mga yugto ng TB, paraan ng pag-iwas, mga pangunahing lunas o paggagamot, at mga mensahe ukol sa sakit na ito na suliranin ng mga mamamayan ang nilalaman ng pananaliksik na ito. Maari itong mapag-aralan ng mga kabataan at ng mga pamilya na batid at may kamalayan sa sakit na tuberculosis. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit Ang tuberculosis ay isang sakit na maari naming maiwasan, subalit nagiging sanhi ng paghihirap at pagkamatay ng maraming bata. Mahalagang mabigyan ng proteksiyon ang ating mga anak laban sa TB Ang Isoniazid (INH) ay isa sa mga pinaka kilalang gamot upang malunasan ang tinatawag na active tuberculosis. Mura, epektibo at madaling inumin. kaya nitong sawatain ang karamihan sa sakit na TB. Ang mga gamot na Isoniazid at Rifampin (RIF)ay susi o klabe sa panggagamot, sapagkat ang mga ito ay nagpapalakas ng resistensiya, alinman sa dalawa ng Pyrazinamide at Streptomycin Sulfate o Ethambutol HCL ay idinadagdag sa regimen. Kapag ang pasyente o may sakit ay hindi makainom ng Pyrazinamide, ang siyam na buwan na regimen ng Isoniazid at Rifampin ay

    More about Pamanahong Papel (Tubercolosis)

      Open Document