Pamanahunang Papel Hingil Sa Sigarilyo

2245 Words Feb 26th, 2011 9 Pages
G. Vicente Salvador E. Montano
Dekano, Kolehiyo ng Business Administration
Unibersidad ng Mindanaw

Sir,

Pagpalain kayo ng Diyos at Isang Magandang A
DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang Ilang Stiks ng Sigarilyo ang nauubos ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Business Administration ng Unibersidad ng Mindanaw

ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik na binubuo nina:

Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, University of Mindanao bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik

Ofelia Magluyang

Guro sa Filipino
…show more content…
Sa ibat-ibang sector ng pamahalaan maraming mga workshops, at seminars ang pinapatupad ng Kagawaran ng kalusugan sa pagpigil ng pagkontrol ng tabako sa bansa.Sa Kagawarang misyon,ang National Institute of Health ng Unibersidad ng Pilipinas Manila na nangunguna sa pakikipagnegosasyon sa teknikal at pinansyal na aspeto sa WHO. Ang kanilang sentro ng pag-uusap ay sa pamamaraan sa pagsugpo ng tabako.( Lorenzo,M. Phd.2009)

Noong Nobyembre 2002, ang siyudad ng dabaw sa local na gobyerno ay gumawa ng Comprehensive Anti-Smoking Ordinance,para sa pagbabawal manigarilyo sa publikong lugar. Ang kampanya ay para sa pagpapatupad sa pagbawal ng pagsigarilyo kasama na ditto ang mga pribadong sector. Ito ay ipatupad sa mga eskwelahan,hotels, restaurants at mga publikong lugar(Palacio,R2006). Sa kasalukuyan para sa mga estudyante ng Business Administration ng Unibersidad mahalaga ang pag-aaral na ito para sa susunod na magkuha ng asignatura na ito ,para maging alerto sila sa epekto ng paninigarilyo.Para sa mga magiging nars sa darating na panahon ay malaking impluwensya ito sa magiging pasyente sa kalusugan nito. Ngunit , sa mga iba pang health care professionals, mga estudyante naninigarilyo ay may mga negatibong epekto ito sa kalusugan.. Sa unang mga sitwasyon na pinag-usapan ang paninigarilyo sa global at local ay nakabase sa pag-aaral sa mga bansang may tabako na sa