Pang-Ekonomiyang Epekto Ng Gdp at Gnp

1735 Words Apr 10th, 2011 7 Pages
Panimula
Ang ekonomiya ay isang batayan sa pagpapakita ng progreso ng isang bansa. Tumutukoy ito sa sirkulasyon, pag-galaw, at pag-angat ng yaman ng isang bansa. Sinusubok nito ang katatagan ng isang lipunan sa aspetong pangkabuhayan.
Sa huling talaan ng “World Competetive Yearbook” noong 2010, nasa ika-39 na puwesto ang Pilipinas sa 58 na bansa sa buong mundo pagdating sa pakikipagkumpitensya sa ating ekonomiya. (World Competetiveness Yearbook) mas mataas ng apat na baitang ang nakuha natin kung ikukumpara sa huling talaan.
Magiging mas maayos ang takbo ng ekonomiya kung ang ugnayan ng iba’t ibang bahagi nito ay nakakagawa sa isang magandang produksyon. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product o GDP at Gross National
…show more content…
Dagdag pa ng ekonomista, kulang pa ang mga namumuhunan sa bansa na magbibigay ng trabaho sa maraming manggagawang Pilipino. (Alba)
Ayon naman kina Hall at Joes, mga ekonomista rin mula sa Estados Unidos, kaya bumabagal ang ekonomiya ng Pilipinas ay dahil sa kakulangan ng imprastraktura sa bansa. Ayon rin sa kanila, ang imprastraktura ang pundasyon ng ekonomiya dahil ito ang nagtaguyod ng mga produktibong trabaho para sa mga manggagawa na makapagbibigay ng mas maraming kapital at magpapabilis sa paggawa ng bagong imbensyon at teknolohiya na magreresulta sa pag-angat ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. (Tullao Jr)
Samantala, nananatili namang kumpyansa ang mga investors sa bansa dahil sa kabila ng tiwali nito sa administrasyon, partikular sa hakbang at reporma sa pamahalaan ng bansa lalo na sa investment climate.
GNP NG PILIPINAS
Madalas mahambing ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga karatig bansa nitong mabilis ang pag asenso. Marami ang nagtatanong kung may pag-asa pa bang maka-ahon ang ating bayan sa pagkalugmok nito. Ano nga ba ang papel na ginagampanan ng GNP para sa inaasam ng lahat na pag-angat at pag-unlad ng ating bansa
Ayon sa nabigay na kahulugan ng GNP sa mga nauunang pahayag mababatid din na ang GNP ay kabuuang halaga ng produkto at serbisyong nagawa ng mga produkto at serbisyo, ibig sabihin nito ang presyo ang ginagamit na panukat. Ang final goods
Open Document