Panliligaw

6206 Words Mar 23rd, 2011 25 Pages
Panliligaw bilang Paraan ng Pamumuhay

Para sa Katuparan ng Pangangailangan sa Kursong Kasaysayan 114: Pangkalinangang Kasaysayan ng Pilipinas

Ipinasa Ni: NICHELLE ANNE DE GUZMAN APOLINARIO 2008-05114 BA Linguistics

Ipinasa Kay: Propesor Gil Gotiangco Jr. II Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Oktubre 18, 2010

I.

Introduksyon A. Overview ng Papel “ O pagsintang labis na makapangyarihan, sampung mag-aama‟y iyong nasasaklaw; pag ikaw ang nasok sa puso ninuman hahamaking lahat masunod ka lamang!1” Ang nabanggit talata ay mula sa akdang Florante at Laura na isinulat ni Francisco Balagtas. Dito ay naisasalarawan kung gaano ka-makapangyarihan at pagpapahalaga ang ibinibigay ng mga Pilipino sa pag-ibig. At hindi
…show more content…
Ang pamamaraan ng panliligaw ay sa pamamagitan ng pagpaparamdam o pagpapahiwatig. Ang unang hakbang ay sa pamamagitan ng paghingi ng bet elnut sa babaeng nais niyang ligawan. Susundan ito ng gabi-gabing pagdalaw ng lalaki sa babaeng nais niyang ligawan. Kaugnay nito, inaasahan na ang lalaki ay magpapatugtog ng instrumentong tinatawag nilang bali-ing kasabay ng pag-awit ng dis-so-di o ang katumbas ng harana sa mga Tagalog. Sa paglalim ng gabi, aalamin na ng lalaki kung ano ang nararamdama ng kanyang nililigawan sa kanya. Pupuntahan niya ito sa kanyang kwarto at kung papaalisin siya nito ay matatapos na ang panliligaw sa puntong iyon. Kung kabaligtaran naman ang mangyayari ay magiging isang gabi-gabing okasyon ang pagtabi ng lalaki sa babe sa kanyang kama .At habang nagaganap ito ay walang pagtutol na maririnig mula sa mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit naging mahal-allay ang tawag sa metodolohiyang ito ng panliligaw. 3 Kung atin naming susuriin ang paraan ng panliligaw na nagaganap sa mga Tausog, may dalawang uri ito, ang tradisyonal at ang tinatawag nilang magpasumbaih. 4 Kung ang tradisyonal na pamamaraan ang gagamitin, magsisimula ang panliligaw sa pamamagitan ng pagsahil, o pagtatapat ng marriage proposal sa babaeng nais ligawan, sa pamamagitan ng isang tulay o tinatawag nilang maharajah.5 Ang ikalawang paraan ng panliligaw ay ang tinatawag nilang magpasumbahi (reckless courtship) o sarahakan

More about Panliligaw

Open Document