Panliligaw Ng Pilipino (Courting of Filipinos)

4083 Words17 Pages
PANIMULA Noong lalangin ng DIYOS ang TAO ay inuri niya ito sa dalawa, ang LALAKI at BABAI. Sila ang naging daan upang maparami ang sangkatauhan. Ngunit, dumaan din ba ang dalawang nilalang na ito sa pagliligawan bago sila naging mag-asawa? Bago sila nagtalik? Ang pagliligawan para sa mga katutubong MUSLIM ay ang kakayahan ng bawat pamilya na maibigay ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa sa kanila. Para sa pamilya ng babai, nagbibigay ang lalaki ng tinatawag na BIGAYSUSO at BIGAYKAYA. Ang mga ito ang nagsisilbing kabayaran sa pamilya ng babai sa mga ginastos sa kaniya mula ng siya ay ipanganak hanggang sa siya ay magdalaga. Maaring salapi o ari-arian ang maging kabayaran sa pamilya nito.…show more content…
Sa panahon ng ritwal ng ligawan, karaniwang lumalabas o nagde-deyt (dating) ang mga magkasintahan o magiging magkasintahan upang magkakilala sila at sa lumaon makapagdesisyon kung maaari silang magkaroon ng kasunduang magpakasal sa hinaharap. Sa paglabas ng mga nag-iibigan, maaari silang kumain sa labas, manood ng sine, pumunta sa mga handaan at sayawan (pasayaw), mamili ng mga gamit o kaya "tumambay" lamang at gumawa ng ibang pang mga katulad na mga gawaing pangmagnobyo at nobya. Mayroon mga nakapagliligawan dahil sa internet o iba pang mga aktibidad na pang-kompyuter, at telepono (katulad ng chat, text message, pagpapadala ng mga litrato), at maging sa paggamit ng mga makalumang paraan: pagpapadala ng mga liham sa koreo, pagpapadala ng mga bulaklak, mga awitin, o regalo Ang tanging permanenteng bagay lamang sa mundo ay pagbabago." Sa pag-usbong ng bagong milenyo, maraming kapansin-pansing pagbabago ang ganap na nangyayari sa ating lipunan. At isa na rito ang panliligaw. NOON NGAYON * matagal ang panliligaw * mabilis...o meron pa ba? * kailangan maimpress yung babae * dapat alam ng lalaki na impressed na sa kanya ang babe bago siya manligaw * kailangan ng lalaki magbigay ng roses * dapat may i-text siyang rose * kailangan naka baring ang lalaki kapag dumadalaw * kailangan naka polo-shirt siyang Abercrombie & Fitch * mag-iigib pa ng tubig ang lalaki para sa babae * ilibre ka

More about Panliligaw Ng Pilipino (Courting of Filipinos)

Open Document