Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez

1105 Words5 Pages
Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez Nakapanlulumo mang sabihin, karamihan sa ating mga Filipino ay may pangkasalukuyang mentalidad na ang mga oportunidad upang umunlad at magkaroon ng maaliwalas na buhay ay hindi matatagpuan sa sariling bayan. Kalakip ang pagsakripisyo ng dugo’t pawis, kinakailangan pang magtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang naiwang pamilya sa bansa. Dahil kung hindi, ang pamilya ni Juan ay mananatiling kawawa naghihirap at walang makain. Ang ganitong pag-iisip ang nag-udyok sa pangunahing tauhan na may matinding suliranin na si Perlita upang magpunta bilang OCW o Overseas Contract Worker sa kaharian ng Saudi Arabia kasabay ang tatlo pang kasamahan. Matapos ang dalawang…show more content…
Sa likod ng mataas na sahod ay isang napakalungkot na katotohanan na hindi lahat ng mga Filipino sa ibang bansa ay nakakaranas ng mabuting pagtrato mula sa kanilang mga amo. Bagamat ang pagpunta sa ibang bansa ay isa nang malaking sakripisyo para sa bayan at sa pamilya, masakit isipin na masasaklap na karanasan ang kanilang inaabot pagpunta roon. Hindi nabibigyang halaga gaano dahil mas nangingibabaw ang malaking sahod na naghihintay pagpunta doon. Walang pinagkaiba sa mga manhid na kapwa pasaherong Filipino, ang pamahalaan ay wala man lang magawa sa patuloy na pagpunta ng mga mamayan nito sa kabilang lupalop ng mahiwagang kaharian para magtrabaho. Dahil dito, hindi mabigyan ng kinakailangang suporta at proteksyon ang mga Filinong nasa ibang bansa. Ipinamulat ng kwento sa akin ang katotohanang ito sa pamamagitan ni Perlita na siyang nakaranas ng pagsasamantala mula sa kanyang amo. Bunga ng karanasan, kanyang nasaksak ang among si Al-Omani bilang pagdepensa. Dahil dito, nasira ang kanyang pagtingin sa sarili at nagdulot ng pagkahiya at walang tigil na pag-iyak. Bagamat simple ang banghay ipinaparating parin nito ang katotohanang isa lamang si Perlita sa mga kababaihang nalalagay sa isang sistemang mapangabuso kahit ito’y hindi nararapat para sa kanila. Ayon sa may-akdang nanalo ng ikatlong parangal sa Palanca na syang ikaapat na lenggwahe ang Filipino, dulot ng pag-aakalang makabubuti para sa mga babaeng manggagawa ang pagsabak sa ibang

    More about Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez

      Get Access