Sejarah Komenwel.

2345 Words Feb 18th, 2011 10 Pages
1. SEJARAH KOMANWEL

Komanwel merupakan pertubuhan antara 53 buah negara yang telah merdeka.

Semua negara bekas jajahan British yang telah merdeka dan berdaulat diterima menjadi anggota penuh komanwel. Manakala mana-mana wilayah atau negara yang masih lagi dijajah menjadi ahli bersekutu. Kini, negara- negara Komanwel hanya dianggotai oleh 49 buah negara. Hal ini kerana, 4 buah negara iaitu Ireland, Afrika selatan, Pakistan, dan Fiji telah mengundurkan diri dari menjadi anggota Komanwel.

Komanwel ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1931 oleh Parlimen British yang merupakan asalnya idea daripada Lord Rosebury, Menteri Luar Britain melalui Statut Westminister. Penubuhan ini diketuai oleh Ratu England iaitu Queen
…show more content…
Walaupun pertubuhan komanwel ini tidak mempunyai perlembagaan tetapi negara- negara Komanwel perlu mematuhi beberapa prinsip bagi memastikan segala kegiatan dijalankan dengan berkesan demi kepentingan semua negara anggota.

3.1 PRINSIP- PRINSIP KOMANWEL

Komanwel telah menggariskan empat prinsip yang perlu dipatuhi oleh setiap negara anggota dalam memastikan segala kegiatan serta program yang dijalankan berkesan demi menjaga kepentigan semua.

Prinsip pertama yang ditekankan ialah keamanan. Prinsip ini sangat penting dalam melahirkan negara yang selamat dari ancaman atau pencerobohan luar. Lantaran itu, kesejahteraan manusia sejagat dapat dicapai.

Kebebasan merupakan prinsip kedua yang perlu diberi perhatian. Setiap negara anggota bebas memilih sebarang fahaman politik atau menyertai mana- mana blok kuasa tertentu. Ini juga boleh dirujuk sebagai kepercayaan kebebasan dan hak individu.

Prinsip seterusnya ialah menentang penganiayaan. Komanwel mengharapkan dapat mengaharapkan negara anggota dapat menghalang penganiayaan terutamanya terhadap pembangunan manusia.

Prinsip berikutnya amat penting bagi menangani ketidakadilan yang mungkin berlaku sekiranya kesepakatan tidak dapat dicapai. Prinsip yang dimaksudkan adalah kerjasama dalam kalangan negara anggota yang tidak kurang penting peranannya.

4.0

More about Sejarah Komenwel.

Open Document