The Berlin Wall Essay

5308 Words22 Pages
Abstract This paper examines the reasons for the construction of The Berlin Wall, and the inner and outer factors that resulted in the destruction of The Berlin Wall. This paper will furthermore assess the consequences for the East Germans when The Berlin Wall was destroyed. Through looking at many sources and carefully selecting the most important ones, it revealed an interesting part of European history. By examining various factors such as the inner and outer factors regarding the destruction of The Berlin Wall, the paper revealed how much the people suffered during the Soviet Union’s rule in Eastern Europe. In the search for some reliable sources, the study stumbled upon an article in a Danish newspaper, who had a special issue…show more content…
De fire sejrherre er Frankrig, England, Sovjetunionen og Amerika. Tyskland bliver inddelt i fire zoner, som bliver fordelt imellem sejrherrerne. Derudover bliver Berlin også inddelt i fire zoner på trods af, at Berlin ligger i den Sovjetiske zone. Tysklands-spørgsmålet bliver tilsidesat, frem for omgivelsernes sikkerhedsbehov. Sejrherrerne ønsker, at forhindre en tysk revanchisme, ligesom efter første Verdenskrig. Denne opgave undersøger ved hjælp af en grundig redegørelse, hvad der er baggrunden for, at Berlinmuren bliver opført i 1961. Til redegørelsen bruger opgaven både primære og sekundære kilder til at belyse opførelsen. Desuden bliver der foretaget en grundig analyse af de indre og ydre faktorer, der er medvirkende til Berlinmurens fald i 1989. I analysen er der brugt det vedlagte bilag, samt flere primære og sekundære kilder. Til sidst vil opgave give en vurdering på de konsekvenser Berlinmurens fald har på det østtyske folk. Til hjælp med vurderingen er der inddraget en artikel, der giver flere forskellige beretninger fra østtyskere i forskellige byer langs den øst- og vesttyske grænse. Redegørelse for Berlinmurens opførsel Sozialistische Einheitspartei Deutschlands Kort tid efter anden Verdenskrigs afslutning bliver Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) klar over, at deres indflydelse i befolkningen er meget lille, imens modpartiet Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) har en større indflydelse. For at sikre sig

More about The Berlin Wall Essay

Open Document