Thesis Sa Filipino

1058 Words5 Pages
PAKINABANG AT KAPINSALAAN NG KOMPYUTER SA BUHAY ESTUDYANTE ISANG MUNGKAHING PAPEL NA INIHARAP KAY DR. IMELDA VILLARIN CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY ISANG PARSYAL NA PAGTUGON SA KAHILINGAN SA ASIGNATURANG FILIPINO II Pangalan ng mga miyembro; Aying , Alona S. Bejoc , Emery E. Miro , Israe May M. Olasiman , Cristal E. Orandang , Janine Panerio , Ruben Tomongha , Irene M. Marso 2011 PANIMULA Sa ating mundo lalong umusbong ang mga technolohiya isa na rito ang kompyuter. Sa Kasaysayan ng serye kompyuter, nakita natin kung paano elektronika, na…show more content…
Hangarin din ng pag-aaral na ito mabigyang tugon ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang bahagdan ng kakayahan ng mga estudyante sa CTU ng paggamit ng kompyuter? 1.1 Layunin Pampaaralan 1.2 Layong Panlibangan 2. Alin sa dalawang layunin kadalasan ang nagtulak sa mga estudyante para gumamit ng kompyuter? 3.May nakita bang kaibahan sa mga resulta kung pag-uukulan ang dalawang layunin ng mga estudyante? 4. Ayon sa natuklasan, ano ang mga possibleng solusyon upang mas maunawaan ng mga estudyante ang mga limitasyon dapat taglayin sa paggamit ng konpyuter sa iba’t ibang layunin. IPOTESIS Karamihan sa mga estudyante ay madalas gumamit ng kompyuter sa iba’t ibang pakay. Walang nakitang makabuluhang pagkakaiba sa resulta ng subrang paggamit ng kompyuter sa layunin ng paggawa ng takdang-aralin sa paaralan at sa panlibang na pakay lamang. SAKLAW AT LIMITASYON Ang saklaw ng pagsisiyasat na ito ay para gumawa ng kamalayan sa mga estudyante at magabayan kung paano mabigyang limitasyon ang paggamit ng kompyuter at kung paano ang pamamahala ng mga oras nila dito. Ang mga respondente ay ang mga estudyante sa CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY mula sa iba’t ibang kurso. Limampung respondente ang nakasagot sa mga palatanungang naibigay ng mga
Open Document