Thesis in Filipino

18532 Words75 Pages
UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS FACULTAD NG SINING AT PANITIK ANG SELF-REGULATION AT LIMITASYON NG MEDIA: ISANG PAG-AARAL SA MGA PAGKAKAMALI NG MEDIA NOONG AGOSTO 23 SA INSIDENTE NG HOSTAGE TAKING SA QURINO GRANDSTAND, MANILA Bermase, Arvin T. Celestino, Christine Joi S.M. Doria, Ma. Princess E. Gapuz, Shekinah T. Nalupa, Hannah Kattrina T. Santos, Jamil Joseph N. Torrijos, Antonio Jose D. Tubadeza, Kathryn Mae P. 3 JRN 2 2010-2011 Sa Patnubay ni: Gng. Milagros Aquino I. ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO Introduksyon Noong ika-23 ng Agosto sa taong 2010 naganap ang isa sa mga trahedya na maaaring magdulot ng pagsama ng relasyon sa pagitan ng Tsina at Pilipinas, at ito ay ang madugong kapalaran na sinapit ng walong turistang sa Hong Kong…show more content…
Sa paglalarawan ng contemporary sociologist na si Robert K. Merton, binanggit niya na hindi dapat ibaling ang epekto sa lipunan ng layunin ng mass communication. Nagkakaroon ang pagpapahayag ng side effects; ito ay ang mga resulta o epekto na hindi kasali sa intensyon ng media. Maaaring ang epekto sa lipunan ay positibo o negatibo. Isang halimbawa ng side effects ay ang kampanya laban sa paninigarilyo na ang layon ay hikayatin itigil ito ng mga tao, ngunit sa karagdagan, maaari rin nitong palakasin ang reputasyon at moral ng public health workers na noon ay hindi nabibigyang pansin ng mamamayan. Maari itong magresulta sa isang kooperatibang komunidad na ang layunin ay kalusugan para sa buong bayan. Sa kabilang banda, maaari rin itong magbuo ng takot sa health clients na magpa-check up sa pagaalalang maari nilang madiskubre na sila ay may malubhang sakit. Ang mga sinadyang layunin ng media ay tinawag ni Merton na manifest at ang mga side effects o mga epektong wala sa intensyon ng media ay tinawag niyang latent. Ang mga positibong side effects ay tinawag naman niyang functions, at ang negatibo ay dysfunctions. Hangga’t maaari ay dapat iwasan ang paghusga sa epekto ng media batay lamang sa pansariling pananaw. Matatawag nating functional ang epekto ng media kung ito ay para sa ikabubuti ng lipunan, at hindi dahil natutugon nito ang pansariling pananaw natin sa kung ano ang dapat mangyari. Kinakailangan ng

More about Thesis in Filipino

Open Document