preview

What Will I Become 5 to 10 Years from Now

Better Essays
I. Introduction Here now is my work from the question? “What will I become 5 or 10 years from now” it took me several weeks and I got a serious headache thinking about it well any way I came up with my own research about this, so far I managed to get some ideas and possibilities, I questioned some of my relatives and my family regarding my question somehow my efforts is worth trying for because I have earned a good answers through them. No one can predict his own future and no one exactly can tell what will be your life next 5 or 10 years from 2010, there’s a possibility that you will die or there’s a possibility that you will have your own family you just can’t tell. I hope my work help not just me but others as well.…show more content…
S. Macondara Here are their answers: a. What you think will be my life 5 or 10 years from now? Mother: Depende sa iyo yun anak kasi ikaw ang may hawak sa buhay mo at nandito lang kami para sumuporta sa iyo sa pangangailangan mo. Nasa iyo mismo ang sagot sa katanungan na iyan. Father : Alam mo anak nandito lang kami para suportahan ka sa pangangailangan mo hanggang sa makakaya namin dahil alam naming lumaki ka na tama tungkol sa tanong mo tingin ko naman magtatagumpay ka naman kasi matalino ka naman pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at ikaw mismo makakakita kung ano ang kapalaran mo sa susunod na taon. b. What you think will be my career 5 or 10 years from now? Mother: Kung ano gusto mo anak alam naming may pangarap ka sundin mo lang yung pangarap mo kasi kung ako tatanungin mo di ko tiyak eh mahirap mag-isip anak. Father: Alam mo anak iba pangarap ko sa iyo eh gusto ko talaga may pangalan ang kursong kukunin mo kasi titinghalain ka pa kung kinuha mong kurso ay yung may pangalan tignan mo ako tawag nila sa akin engineer kasi yun ang tinapos ko eh yung kasing iyo di ko alam eh baka wala ka mapala dyan sa kurso nayan. c. What do you think about my status in life 5 or 10 years from now? Mother: Ay! naku anak ikaw pa eh secret millionare ka sa sobrang kakuriputan mo, baka yumaman ka pero alam mo anak tingin ko talaga yayaman ka kasi marunong ka humawak ng pera. Father: Tingin ko anak nasa iyo yun kung anong buhay gusto mo, kung paiiralin
Get Access