“the Effect of Study Habits on the Academic Performance of Freshmen Education Students in Xavier University, Cagayan de Oro City, School Year 2008-2009” Bilang Pagtupad Sa Isa Sa Mga Pangangailangan Ng Asignaturang

1792 Words8 Pages
Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang panahong – papel na ito na pinamagatang Mga Kadahilanan na Nakakaapekto sa Pag-aaral ng Estudyante sa Ikatlo at Ika-apat na Taon sa Unibersidad ng Perpetual Help System - Laguna ng Kolehiyo ng Occupational Therapy sa Ikalawang Semestre ng Taong - Akademiko 2010-2011 ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa kolehiyo ng Occupational Therapy na sina: Caabay, Ermar A. Nabo, Eunice Angelie C. Quito, Mark Kayvin P. Tan, Levita T. Tinanggap sa ngalan ng Departamento ng Filipino Kolehiyo ng OT, UPH – DJGTMU, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik…show more content…
Lagyan ng tsek( ) ang loob ng box ( ) na tumutukoy sa iyong sagot. Tandaan: Walang tama at mali sa iyong mga sagot sa talatanungan na ito. Sinisiguro namin na ang iyong sagot ay iniingatan ng mahigpit at gagamitin lamang para sa pag-aaral. 1. Gaano ka katagal nag-aaral? 1-4 hrs. 4-6 hrs. 6-10hrs. 10-14hrs. 2. Saan ka mas nagiginhawaan mag-aral? Library Canteen Kwarto Bar 3. Sa iyong palagay, may maganda bang maidudulot ang pagkakaroon ng gawi sa pag-aaral? Meron Wala 4. Kung meron, paano mo ito napapangasiwaan? Pagbibigay ng mahabang oras sa pag-aaral Hindi ko na kailangang pangasiwaan, basta na lang Paghahati-hati ng mga gawain upang mapadali ang mga trabaho Kung ano yung una kong makita, ‘yun na ang una kong gagawin 5. Kung wala, anu sa palagay mo ang mga kadahilanan na nakakaapekto sa iyong pag-aaral? Makabagong teknolohiya Katamaran Barkada Pinansyal na problema Kapaligiran na pinag-aaralan Kakulangan sa kagamitan Antas ng Kaalaman III. Pakisagutan ng buong tapat ang mga katanungan. 6. Bakit kailangang mag-aral? 7. Anu-ano ang epekto sa’yo ng pagkakaroon ng mabuting gawi ng pag-aaral? 8. Anu-ano ang mga maaari mong gawin upang magkaroon ng mabuting gawi sa pag-aaral? 9. Ano ang iyong paboritong uri ng pahinga pagkatapos mong mag-aral? 10. Sa iyong palagay, possible bang magkaroon ng magandang gawi sa

    More about “the Effect of Study Habits on the Academic Performance of Freshmen Education Students in Xavier University, Cagayan de Oro City, School Year 2008-2009” Bilang Pagtupad Sa Isa Sa Mga Pangangailangan Ng Asignaturang

      Open Document