preview

Essay

Decent Essays

Why was the Central Intelligent Agency (CIA) broadcasting to the Satellite communist countries like Hungary and what happened on October 23rd 1956 and following days in Hungary and why was this crucial?
I was born and raised in Hungary, and I am sure not that many people know about the 1956 uprising against the Soviet communism. My grandparents lived this era, as well as my parents were born during that time. Moving to America and studying about this subject from the view point of Americans opened a channel between the United States and Hungary for me. Denver has a Hungarian Freedom Park, which is dedicated to this event and I am interested to know more about it; all these little details fed my inquisitiveness to learn and explore this …show more content…

The day before these students gathered at the Budapest University of Technology and Economics to discuss their demands and announced a demonstration for the next day. The demands were 16 main points:
1. Vonják ki a szovjet csapatokat!
2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben! Válasszanak új KV-t (Központi Vezetőséget), hívják össze a pártkongresszust!
3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista-rákosista bűnösöket váltsák le!
4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében! Vonják felelősségre Rákosit!
5. Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot!
6. Vizsgálják fölül a magyar–szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös be nem avatkozás jegyében!
7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján!
8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket (a magyar közvélemény nem tud semmiről), a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról! (az 1947. április 10-ei párizsi békében foglalt jóvátétel tízszeresét rabolták el!)
9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot!
10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZCS-kkel egyenrangú támogatást!
11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az

Get Access