Udo Kier

Page 1 of 1 - About 2 essays
  • Film Analysis Of Lars Von Trier's 'Dogville'

    1317 Words  | 6 Pages

    Jacob Grady Professor Burrell English 242 October 12th, 2017 Analysis of Lars von Trier’s “Dogville” Lars Von Trier's film “Dogville” is an interesting European spin on how America is viewed. Produced in 2003, performed by an almost all-American cast, written by a Danish director, “Dogville” becomes not only a film about how Europeans might see America; but how the audience can interpret what Trier is presenting to them. “Dogville,” is often viewed and critiqued by many as a cynical spin on how

  • Analysis: Dogville

    30953 Words  | 124 Pages

    Resumé I denne projektrapport foretages en analyse af filmen Dogville, 2003, instrueret af Lars von Trier. Ved premieren og i den debat, filmen vakte, blev den karakteriseret som anti-amerikansk, moralsk, religiøs m.m. Projektet er udarbejdet ud fra den tese, at Dogville er en film med en meget kompleks form, hvilket gør det svært at tage den til indtægt for bestemte holdninger. I analysen undersøges denne tese, og i diskussionen holdes filmens form op imod dens indhold. Rapporten konkluderer, at

Previous
Page1
Next