preview

exam Essay

Satisfactory Essays
Grammar assignment 1
A
1) Does she really knows how to make an authentic Victoria sponge cake?
Does she really know how to make an authentic Victoria sponge cake? √
Uregelmæssigt udsagnsord.

2) Through practice Galileo became good to observe the stars and was able to identify craters on the moon.
Through practice Galileo became good to observe the stars and were able to identify craters on the moon.
3. person ental.

3) The long-term consequences of sleeping too little is still unclear.
The long-term consequences of sleeping too little are still unclear. √
Da ordet “consequences” er i flertal så derfor skal ordet ”is” laves om til ”are” √

4) I definitely agree with you that she sang beautiful at the concert last
…show more content…
Whose er ”ejefald” og bruges om både personer og ting
Whom bruges efter præpositioner og når det fører tilbage til objektet i sætningen
C
Tekst 1: Det er meget svær at forstå, da uddraget for romanen er for år 1841 og at der bliver anvendt ord som ”inexorably” og ”notch”. Selve romanen er ikke til alle årgange, man skal virkelig være god til engelsk for, at forstå den, da sprog niveauet er rigtig højt. Ikke nok med det skal man kunne læse mellem linjerne, da der er et budskab. I uddraget bliver der brugt lange sætninger som også gør det kompliceret at forstå. Hvor ser vi de lange sætninger hen? Husk at være konkret.
Hvor er billedsproget? Hvorfor skal man læse mellem linjerne?
Tekst 2: Det er let at forstå, da uddraget fra romanen er for år 2006 og meget let læseligt, da der ikke rigtigt er nogle svære ord. Romanen er til alle som kan forstå og læse engelsk, da der ikke er gemt noget mellem linjerne. I uddraget bliver der anvendt korte sætninger og det gør den nemlig lettere for læseren at forstå. Vær konkret. Hvad med grammatikken?

D
Oscar Pistorius was born in Johannesburg in 1986. As a child, both his legs were amputated below the knees, but his mother encouraged him to train his body in spite of its disability. However, it was not until 2004, he began to run, and by combining new technology and physical strength managed Pistorius word order to compete in the Olympics 2012. Although apartheid is/has been abolished, is
Get Access