English Essays

1813 Words8 Pages
RETTEARK. Instruktion: Du må IKKE slette farverne – du skal rette inde i dem! Mine kommentarer skal du HELLER IKKE SLETTE! Farverne: Rød markerer en kongruensfejl! Dvs. du har et grundled i ental men udsagnsled i flertal (eller omvendt) – både grundled og udsagnsled skal være det samme (enten begge ental eller flertal) Grøn markerer en stavefejl! Gul – her skal du slå op i din grammatikbog (12:4 betyder kap. 12, regel nr. 4), læse og finde ud af, hvad du har gjort galt, og derefter rette din fejl. (det kan også være at du skal blive bevidst om et eller andet, så vil der stå en kommentar efter. ) Grå er uklart, uelegant, eller tæt-på-uforståeligt sprog. Her skal du i en parentes ved siden af, skrive en rettet…show more content…
The mothers (kap. 3, s. 17) reason for her leaving(slettes). The reason for the mothers dismissal was “I was too regular, too steady, too much the same from one day to another.” (p.3). This also reflects him(slettes) He appears here as being a calm person to be around, and even though the words, steady and regular are seen as positive attributes, it had a negative statement(slettes) remark from the mother. Furthermore, she also wanted more adventures, as the narrator describes it, “She wanted jukeboxes and fizzy drinks, and different arm to hold her every week or two.”(slettes)Ja, og? Hvad er din pointe? Then we have the daughterslettes)(start ikke sådan, det tangerer talesprog), His daughter who disappeared several years ago, only seventeen years old, have a big impact in Henrys life. After the loss of both the daughter and the mother, Henry is now filled with desperation after emptying out the contents of his life. His world revolves around who killed his daughter, and he has chosen a less constructive way to manage the loss of his daughter. He jumps right into being steady (?) and(slettes) judging and uncertain. He sees the situation as being him against the world. On page one he says, “I suspect everyone around here and nobody special.” He even suspects many of his customers, for example, he wonders on page two “Does that shifty glance say I fucked your daughter, Henry...” (p.2, l.25-26) (kildeangivelse?) The narrators’(kap. 3, s.17) The imagination

More about English Essays

Open Document