IND Holds Formulating

8552 Words35 Pages
Indholdsfortegnelse Executive Summary 1 Indledning og problemformulering 2 Afgrænsning 3 Metode 3 Kildekritik 3 Virksomhedsbeskrivelse 4 Intern situationsanalyse 5 Regnskabsanalyse 5 Værdikædeanalyse 8 Rynkebys nuværende vækststrategi 12 Ekstern analyse 13 Det tyske marked for økologi 13 Pest-analyse – det tyske marked generelt 14 Markedsanalyse 17 Delkonklusion - Porters Five Forces 20 Segmentering af konsumentmarkedet 21 Opsamling i SWOT 25 Intern situation 25 Ekstern situation 25 Målsætning 26 Overordnet/operativt mål 26 Forslag til markedsføringsstrategi 26 Konkurrencestrategi: 26 Vækststrategi 27 Prissætningsstrategi 27 Promotionstrategi 28 Distributionsstrategi 28 Delkonklusion 29…show more content…
Kildekritik Vi har i vores opgave valgt at anvende offentligt tilgængelig litteratur, hvoraf størstedelen ligger online. Euromonitor: Denne kilde er tilgængelig via CBS og indeholder markedsstatistik, markedsrapporter, livsstilsanalyser m.v. om lande, markeder og forbrugere. Vi mener, at denne kilde er valid, dels fordi den er tilgængelig via CBS, og dels fordi den generelt er en velanset kilde i akademiske sammenhænge. Udenrigsministeriets eksportråd: Denne kilde anser vi for værende valid, da Udenrigsministeriet er en respekteret offentlig institution. www.rynkeby.dk: Denne kilde er selvfølgelig ikke objektiv, da det er virksomhedens egen hjemmeside. Dog mener vi, at den er nogenlunde valid. Rynkebys årsregnskaber: Disse mener vi er nogenlunde valide og retvisende. Dog skal man også her være opmærksom på, at der kan mangle objektivitet. www.food-supply.dk: Food Supply er et kommercielt branchenetværk, hvor leverandører, underleverandører og indkøbsvirksomheder inden for fødevareindustrien kan komme i kontakt med hinanden. Vi betragter denne kilde som valid. Global marketing af Svend Hollensen: Denne bog indgår i vores undervisning, og vi mener derfor, at den er en valid kilde. Foundations of marketing af David & Jobber: Denne bog har indgået i vores undervisning på 3. semester, og vi mener derfor, at den er en valid kilde. Virksomhedsbeskrivelse Rynkeby Foods A/S har hovedsæde i den midtfynske by Ringe. Virksomheden beskæftiger
Get Access